GUDSTJÄNST SÖNDAG 26 APRIL 11:00

Varmt välkommen på gudstjänst nu på söndag. Joakim Freiman predikar. Mejla in ditt böneämne till freimans6@msn.com eller sms:a till 076-1744250

OBS! Vi kan endast släppa in 30 personer.

Förmodligen sänder vi en inspelad gudstjänst nästa söndag 3/5.

Vi ber för vår församling. Vi ber för vår stad. Vi ber för varandra.

Att hitta en normal rytm i en onormal tid är inte lätt. Risken med isolering är att man riskerar att känna uppgivenhet och utanförskap och man glider in i ett vakuum där man tappar framtidstron.

Vi är kallade till gemenskap med Gud och varandra och göra en skillnad i Ystad med omnejd. Ingen ska känna sig ensam oavsett om vi är en eller flera personer i våra hushåll.

Normaltillståndet är obefintligt i nu-läget. Det overkliga har blivit det nya normala. Alla tider har sina utmaningar på gott och ont.

Det enda som är konstant i en föränderlig värld – det är Guds nåd och Jesu kärlek.

”Himmel och jord skall förgås”, säger Jesus. ”Men mina ord skall aldrig förgås. Känn ingen oro, tro på Gud och tro ock på mig”, säger Jesus.

Balansen sitter i innerörat, sägs det. ”Han väcker mig var morgon att höra på lärjungavis”, säger Skriften.

Vår förmåga att behålla och leva i andlig balans är kopplat med vår förmåga att vilja lyssna in den himmelska tonen. Den korrigerar, den vägleder, den uppmuntrar, den själavårdar oss.

I en stressad tid behöver vi stilla ned oss och inte stirra upp oss. Vi behöver uppleva den inre stillheten som vi bara kan finna i Jesu närhet.

Du är i mina förböner,

Med vänlig hälsning, Joakim