VÄLKOMMEN PÅ SÖNDAG 24/5!

Nu på söndag firar vi gudstjänst kl. 11:00 då Joakim Freiman predikar.

Kl. 13:00 så har vi församlingens årsmöte utomhus.

Vi ber om en välsignad söndag och gott väder!

Varmt välkomna!!

VIDEO-HÄLSNING FRÅN PASTORN

Vi hade en fantastisk fin gudstjänst i söndags då Erika Hult predikade. På söndag så har vi ingen live-sändning – men vi gör en ljudupptagning av predikan. Är du intresserad av att lyssna – så mejla eller ring så skickas inspelningen till dig.

Denna söndag 10/5 11:00 har vi gudstjänst. Joakim Freiman kommer att predika och vi kommer fira nattvard – varmt välkommen.

I tisdags spelade jag in en video i kyrkan. Den postas i detta inlägg.

VÄLKOMMEN PÅ GUDSTJÄNST 3/5 11:00

NU på söndag firar vi gudstjänst i HBK Hälsobackskyrkan kl. 11:00.

Det sker ingen inspelning eller LIVE-sändning på söndag.

Erika Hult predikar och Joakim Freiman leder mötet. Vi kommer ha en härlig gudstjänst.

Vi kan släppa in 30 personer ca. I söndags kom det 30 personer på vår gudstjänst. Men myndigheterna har förbjudit folksamlingar på mer än 50 personer.

Så, välkommen på söndag. Det kommer dessutom läggas ut en videohälsning av Joakim under helgen.

Käre vän, när alla dörrar stängs, så finns det fortfarande en dörr som står öppen.

Dörren till himmelen står på vid gavel.

Dörren till bönekammaren är öppen.

Dörren talar om en öppning in i gemenskap med Herren.

När Adam och Eva lämnade paradiset – Edens Lustgård – så stängdes vägen och dörren gick igen.

Men tack och lov så öppnades den dörren för oss alla på Golgata kors.

I Uppenbarelsebokens första kapitel så finner vi Johannes, som nu var en gammal man. Han hade varit en ung man när Jesus mötte honom vid näten och fiskeläget vid Gennesaret.

Nu var han fängslad. I permanent karantän för återstoden av sitt liv. Han hade spridit budskapet om Jesus. Nu befann han sig långt ifrån vänner, familj och församling och en trygg miljö.

I Uppenbarelsebokens tredje kapitel kan vi läsa om brevet till församlingen i Filadelfia.

Där står det: Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar.

Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga.

Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Käre vän, det finns en dörr som är öppen för oss. Vilka livssituationer vi än befinner oss, så vet Herren var vi är och hur vi har det.

Johannes var inte bortglömd av Herren. Du är inte bortglömd av herren heller.

Gudstjänst kan vi fira tillsammans men också i mindre grupper och även i vår ensamhet. Hjärtats parabol kan få in den himmelska frekvensen var vi än befinner oss.

Vi har i nu-läget sju olika bönegrupper som träffas i Ystad med omnejd. Vi samlar ungefär ca 50 personer i våra hemgrupper.

Vi behöver den stora och lilla gemenskapen. Men Herren kan möta oss också enskilt. Vilken förmån att ha en egen relation med Herren. Ansikte mot ansikte. Hjärta mot hjärta.

Håll fast det du har, uppmanar Bibeln oss. Låt Gud få tala in i ditt liv. Han är dig närmare än du kan ana. Om det är någon dörr vi inte får stänga – så är det dörren till Herren.

Den dörren kan ingen makthavare stänga. Låt oss söka Herren för vår stad, region och för land och hela vår omvärld.

Dem som söker HERREN lider ingen brist. Dem söker HERREN kommer finna Honom -om vi söker Honom av hela vårt hjärta. Dem som söker HERREN får uppleva trygghet, beskydd och Hans närvaro.

Guds rika välsignelse över dig, käre vän.

Välkommen på söndag.

GUDSTJÄNST SÖNDAG 26 APRIL 11:00

Varmt välkommen på gudstjänst nu på söndag. Joakim Freiman predikar. Mejla in ditt böneämne till freimans6@msn.com eller sms:a till 076-1744250

OBS! Vi kan endast släppa in 30 personer.

Förmodligen sänder vi en inspelad gudstjänst nästa söndag 3/5.

Vi ber för vår församling. Vi ber för vår stad. Vi ber för varandra.

Att hitta en normal rytm i en onormal tid är inte lätt. Risken med isolering är att man riskerar att känna uppgivenhet och utanförskap och man glider in i ett vakuum där man tappar framtidstron.

Vi är kallade till gemenskap med Gud och varandra och göra en skillnad i Ystad med omnejd. Ingen ska känna sig ensam oavsett om vi är en eller flera personer i våra hushåll.

Normaltillståndet är obefintligt i nu-läget. Det overkliga har blivit det nya normala. Alla tider har sina utmaningar på gott och ont.

Det enda som är konstant i en föränderlig värld – det är Guds nåd och Jesu kärlek.

”Himmel och jord skall förgås”, säger Jesus. ”Men mina ord skall aldrig förgås. Känn ingen oro, tro på Gud och tro ock på mig”, säger Jesus.

Balansen sitter i innerörat, sägs det. ”Han väcker mig var morgon att höra på lärjungavis”, säger Skriften.

Vår förmåga att behålla och leva i andlig balans är kopplat med vår förmåga att vilja lyssna in den himmelska tonen. Den korrigerar, den vägleder, den uppmuntrar, den själavårdar oss.

I en stressad tid behöver vi stilla ned oss och inte stirra upp oss. Vi behöver uppleva den inre stillheten som vi bara kan finna i Jesu närhet.

Du är i mina förböner,

Med vänlig hälsning, Joakim

FRID OCH GUDOMLIG TRÖST

Genom mitt altanfönster ser jag en koltrast som helt obekymrad går och pickar efter mat i gräsmattan. Påskliljorna blommar i rabatten och allt ser så lugnt och fridfullt ut. Vi firar snart påsk och tänker på Jesus som oskyldig dog för våra synder på ett kors på Golgata höjd. Samtidigt så pågår en svår viruspandemi över hela världen. Vi lever i orostider och ställer oss frågan hur ser framtiden ut? Vi har inget självskrivet svar på den frågan. Hur lätt är det inte för oss alla att oron vill koppla sitt grepp om oss. Men Jesus säjer till sina lärjungar att …”bekymra er inte för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Därför säjer jag er, se på korparna. De varken sår eller skördar, de har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Se på liljorna hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säjer er att inte ens (kung) Salomon i all sin prakt var klädd som en av dem”. (Läs i Bibeln, Lukas evangelium kap. 12 vers 22-27). Jesus vill lyfta av oss alla bekymmer och ställa oss på den ”fasta klippan” som är Jesus själv. I Psalm 40, vers 2-4 står det ”Jag väntade ivrigt efter Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud”. Låt oss lyfta blicken upp till Jesus som älskar oss med en evig kärlek. Han är den gode Herden som för oss ut på gröna ängar och för oss till vatten där vi finner ro för våra själar mitt i en stormig tid. Gud älskar sin skapelse och visar det genom denna vers från Bibeln;”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”(Joh. 3:16). Påskens viktiga budskap är också att Jesus har uppstått från det döda och han lever idag. Sök Jesus i bön. Han vill dela ditt liv och han älskar oss med en evig kärlek. Han kom som människa men är samtidigt Guds Son och han vill dela vår oro och skänka tröst mitt i allt som är svårt. Släpp taget och lita på honom som har all makt i himlen och på jorden. Jesus säjer; ”Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Era hjärtan var inte oroliga och tappa inte modet”. (Joh. 14:27)

PÅSKHÄLSNING FRÅN PASTORN TILL FÖRSAMLINGEN & DESS VÄNNER:

Käre vän i Hälsobackskyrkan i Ystad:


Vi vill med detta brev skicka med en hälsning till er alla i dessa omtumlande tider.
Hädanefter kommer all information att förmedlas via församlingens hemsida & Facebook-sida. Har du inte tillgång till internet ber vi dig kontakta oss eller någon som har tillgång till internet.


Ingen har undgått den prövning vår värld går igenom just nu.
I och med att regeringen valde att förbjuda sammankomster över 50 personer så påverkar detta många församlingar i vårt land på olika sätt.
Även vi Hälsobackskyrkan påverkas.


Vi har inte längre samma självklara möjlighet att träffas till gudstjänst och vår verksamhet och vår gemenskap sätts på prov.


Vi saknar alla de naturliga mötesplatserna vi haft fram till nu.
Vilken förmån det är att få mötas till gudstjänst, lova Herren, lyssna till Guds Ord och dela gemenskapen vid borden.


Nu undrar ni – hur ska det se ut framöver? Den frågan har vi alla brottats med.
Det som sker i vårt land & omvärld kan fortsätta under en lång tid.
Vi lever helt klart i de sista tiderna.


Att vara förankrad i en personlig Guds-relation, i Guds Ord, i en bönegemenskap och i en levande församling är livsnödvändigt för trons fortlevnad och överlevnad.


Daniel och hans vänner kännetecknades av några viktiga egenskaper:

  • De ville söka Gud.
  • De försummade inte sitt andliga liv trots att de levde i ansträngda tider och trots frestelsen att ge upp.
  • De möttes tillsammans för att inspirera varandra att lyssna in Gud och för att få kraft till att vara salt och ljus i Babylon.
  • De kunde inte stava till kompromiss.
  • De visste att om alla andra dörrar stängdes – så kunde de alltid öppna sitt böne-fönster mot Himlens Gud.

Vi har försökt att nå ut de senaste veckorna till församlingens medlemmar & vänner genom sms, sociala media, mejl, personliga möten och telefon.


Vi kommer denna söndag spela in en enklare gudstjänst som kommer sändas på Hälsobackskyrkans hemsida & Facebook-sida, förutsatt att tekniken fungerar.


Vi vill uppmana och uppmuntra dig till att hålla dig uppdaterad vad som står på vår hemsida http://www.halsobackskyrkan.se/inlagg/ och

facebook-sida https://www.facebook.com/halsobackskyrkan/

klicka på länkarna så kommer du fram.


Vi kommer fortsätta med tisdagskvällarnas bönemöten och samlas i de 7 olika hemgrupperna som många i församlingen är delaktiga i. Du kan kontakta oss om du vill bli med i en grupp.


Inför påskhelgen kommer vi ha tre möten på plats i vår vackra kyrka.


Vi kommer endast ha gudstjänst för totalt trettio personer ( inklusive stora och små ) vid varje tillfälle.


Om regeringen kommer med nya direktiv och sänker nivån på hur många som kan tillåtas samlas så får vi avblåsa samtliga gudstjänster tillsvidare utan att på något sätt kompromissa med vår tro och fortsätta samlas i hemgrupper.


Torsdag kväll 19:00 har vi Getsemanestund under ledning av Ingemar Jarlsbonde.


Långfredags-gudstjänst 11:00 predikar Joakim.
Påskdags-gudstjänst 11:00 predikar Joakim.


Påskhelgens möten kommer försöka spelas in och läggas ut på nätet. Tänk på att föranmäla dig om du tänker komma. Ring då eller smsa Joakim 076-1744250

I Apostlagärningarna läser vi om församlingens bildande och om de första expansiva årtiondena.


Heroiska och ande-fyllda lärjungar som vände upp och ned på hela världen.

De lät inget stå i vägen. De gav sina liv för Jesus. De prioriterade sin församling, sin Herre och de onådda folken.

Nu har facklan förts från generation till generation, över land och hav och nu år 2020 så ber vi och tror att vi som församling kan verka på bästa sätt för att vara en välsignelse för varandra och söka den stads bästa där vi bor och verkar.


Förmodligen så tillhör vi den sista tidens församling.


Låt det sporra oss att löpa vårt lopp väl.


Låt oss inte tröttna. Låt oss inte ge upp. Låt oss be och tro att Guds Ande får inspirera oss till att behålla fältet och få tro att utbreda Guds Rike.


Om fruktan har många namn – har hoppet bara ett namn – Jesus.


Herren är med oss. Herren ska föra oss fram i segertåg där vi går bedjande fram.

Vi kan inte nog understryka att vi vill veta hur ni mår och om ni behöver hjälp.


Vi tackar Gud för alla som stöttar församlingen med sina böner, engagemang och ekonomiska medel.

Swish: 123 337 7173 konto: 9570-3932940-4 HBK Bankgiro: 438-6975

GUDS RIKASTE VÄLSIGNELSER,


Joakim Freiman 076-1744250 freimans6@msn.com

Erika Hult 072-1983283 Anders Mårtensson 072-3696666