JESUS KRISTUS ÄR HERREN

Ibland är det svårt att se hur vi skall kunna komma över vissa svårigheter, som t ex efter en knäoperation. Det kanske var enda utvägen att komma vidare och möjlighet att kunna gå igen. Men det tar tid med rehabiliteringen och det krävs arbete för att återställa rörligheten och kunna böja sina knän igen. I ett andligt perspektiv har vi än svårare att ”böja våra knän” för någon som är större än oss. I vår mänskliga natur finns mycket stolthet, högmod och själviskhet. Men för att bli andligt friska måste vi böja oss för Honom som älskar oss med en evig kärlek, Jesus Kristus och vår Fader som är i himlen.  Om vi ödmjukar oss och erkänner att Jesus Kristus är Herren, han som har gett sitt liv för oss, så får vi uppleva en underbar frihet från det som hindrar oss att nå fram till Gud. Det står att han blev till det yttre lik oss människor när han lämnade sin Fader och ödmjukade sig och blev lydig ända till döden-döden på korset. Citat: ”Därför har också Gud upphöjt honom (Jesus) över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor skall bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren”. ( Bibeln, Filipperbrevet 2 vers 9-11). En dag måste alla knän böja sig för Honom och erkänna Jesus som Herren. Ödmjukar vi oss idag, och ”böjer våra hjärtan”  nu och erkänner Jesus Kristus som Herren i ditt liv, så har vi evigt liv i Jesus.  ”Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in” heter det i en välkänd sång. Idag kan vi välja att ta emot denna gåva som frälsningen är. Vi ber om förlåtelse och tar emot verklig liv i kärlek, frid och frihet som Jesus ger oss.

 

FÖRLÅTELSENS HELANDE KRAFT

Kärlek och värme är grundläggande behov hos människan. När sommaren kommer med sol och värme vill vi ut och verkligen känna den varma sköna vinden, dofterna från blommorna och lyssna till fåglarnas sång. Ibland hindrar sjukdom och svårigheter oss att verkligen njuta av allt det goda vi får från Gud. När Jesus vandrade här på jorden och undervisade människor om Guds rike hände sig vid ett tillfälle att några män försökte bära fram en lam man till Jesus för att han skulle hela honom. Men det var trängsel kring Jesus, så de gjorde ett hål i taket och sänkte ner honom framför Jesu fötter. Det första Jesus säger till mannen är ”Min vän du har fått förlåtelse för dina synder”(Lukas 5:20) . Då blev människor irriterade och frågade sig hur Jesus kunde förlåta synder. Jesus förstod deras tankar och säger i Lukas 5 och vers 23 ”Vad är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga:Res dig upp och gå. Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder säger jag dig”- och nu talade han till den lame mannen: ”Res dig, ta din bår och gå hem”. Mannen reste sig, blev frisk till själ och kropp och gick hem. Jesus är densamme idag. Jesus förlåter synder. Vi får ta emot Jesu förlåtelse till helande för både själen och kroppen. Jesus började med förlåtelsen. Sedan kom helandet. Ta emot Jesu förlåtelse och du blir fri i Jesus namn!

MÅLET ÄR GUDSGEMENSKAP GENOM JESUS

Ofta tar vi genvägar när vi vill komma lite snabbare fram till målet för vår resa. Ett talesätt finns som som varnar för att ”genvägar är senvägar”. Snart firar vi påsk till minne av att Jesus Guds Son dog för oss alla på korset. Han uppstod på tredje dagen och segrade över döden. Jesus berättar om sin kommande död och uppståndelse i Johannes evangelium kapitel 10 och vers 17-18:”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far”. Till himlen finns inga genvägar. Om jag tror att Jesus har dött och uppstått för mig, så har jag evigt liv enligt löftet från Jesus. Han är enda vägen till Gud och Guds gemenskap. Detta är en underbar verklighet, ett glädjens budskap som ger hopp för hopplösa. En kärlek och förlåtelse som vi bara kan ta emot utan egen förtjänst.Vi får uppleva gemenskap med Levande Gud genom en uppstånden Levande Kristus. Detta är målet för vårt liv och vandring här på jorden och gemenskap i himlen, att ha gemenskap med Honom som äger all makt i himlen och på jorden.

SE JAG GÖR ALLTING NYTT

Det är fortfarande kallt och snön ligger vit över nästan hela Sverige. Men trots kyla och frusenhet så tror vi och litar på att det kommer en vår. Varför? Jo för livet finns även i buskarna och blommornas vissna frusenhet. Det finns en Gud som har skapat livet. Ingen ingenjör eller forskare har kunna skapa själva livet för det kommer från Gud. Hur vackra plastblommorna än är så finns det ingen som kan skapa liv i dessa blommor.  Gud har Livet och Han är allt livs ursprung. Precis som när våren kommer med värme och liv så finns det hopp för oss människor. Jesus säger: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet! Ingen kommer till Fadern utom genom mig”(Joh. 14:6). Jesus kan skapa nytt liv i ditt hjärta och ge dig ett evigt liv. Tag emot detta fritt och för intet. ”Se jag gör allting nytt” (Upp. 21:5)

REFLEKTIONER KRING TANKAR

Ibland undrar vi om någon verkligen förstår hur vi tänker. Vi tänker ut planer, analyserar och gör bedömningar. Var kommer tankarna ifrån? Tanken är ändå det som styr våra handlingar och våra val i livet. För att handlingarna skall bli rätta måste tankarna vara rätta.

Det finns någon som känner våra tankar mycket väl, nämligen Gud. Han har kärlekens tankar för oss människor. Det står i Guds ord, Bibeln ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge en framtid och ett hopp” (Jer. 29:11). Det är viktigt att lära känna Guds tankar. Hans tanke är att vi skall tro på hans son Jesus Kristus, som har gett sitt liv för oss människor.

Jesus säger: ”Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ?  Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?” (Matt. 16:26). Vi får be som kung David bad: ”Utrannsaka mig Gud och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig in på den eviga vägen”(Psalm 139:23-24).

Jesus dog för våra synder men lever idag. Han är närvarande och känner våra tankar. Han vill leda oss fram i sann kärlek på den rätta vägen. Jesus säger: ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig.” (Joh. 14: 6). Följ Jesus. Han vet allt om våra tankar och känner oss. Du är älskad!

HERREN ÄR VÅR TRYGGHET

Våren är förbi och sommaren kommer med stormsteg. Den är kort och intensiv. Mitt i den vackra tid vi lever så hör vi om tragiska händelser, fattigdom, svält, våld och missmod. Människan är likt ett skepp som kastas hit och dit i vinden och har svårt att finna fotfäste i tillvaron. Ibland försöker vi att stänga ute allt som vill tränga sig på i vår vardag. Hopplösheten kan kännas svår.
Men det finns en trygghet som kommer inifrån. Du är älskad av en Gud som ser dig och vill hjälpa dig mitt i motgångar och svårigheter. ”Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud” (Psalm 40, vers 2-4 i Bibeln, Guds Ord). Herren är vår trygghet!

FÖRSONING

Påskhelgen närmar sig. Vad betyder detta för dig? Stress? Gemenskap? Glädje? Sorg och ensamhet? Om vi lyfter blicken lite högre så ser vi varför vi egentligen firar påsk. Jesus, Guds Son kom till jorden med ett uppdrag, nämligen försoning. Det fanns ingen möjlighet för människan att nå fram till Gud utan ett offer till försoning mellan människan och Gud. Då bestämde Gud att sända sin enfödde Son Jesus Kristus att dö på ett kors till försoning mellan människan och Gud. Idag är vägen öppen till Gud, vår Fader, som älskar oss med en evig kärlek. Jesus talar om detta i Johannes evangelium, kapitel 3 och vers 16-17: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst (räddad) genom honom”. ”Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in.” sjunger vi i en välkänd sång. Jesus är uppstånden från det döda och han lever idag. Vilken glädje! Låt oss ta till oss detta och vi kommer att fira påsk i en underbar gemenskap försonade med Gud och varandra. Gud välsigne dig.

 

EVIGT LIV I JESUS

Jul och nyår har passerat. Ljuset börjar återvända. Vi tänker ofta att nu skall det tas nya tag och det skall bli en förändring detta nya år. En del tänker att motion är bra och jag skall ändra min kost till det bättre. Andra menar att mindre stress är bra och vill umgås mer med sina nära och kära. Allt detta är bra för alla vill vi leva längre. Ett långt liv är ett bra mål. Men en dag tar jordelivet ändå slut. Jesus talar till människor genom sitt ord i Bibeln och säjer till Marta, en av sina vänner: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om än han dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?” (Joh. 11:25-26) Det är ännu viktigare att vi förbereder oss redan här på jorden för det eviga livet. Det eviga livet börjar den dag du tar emot Jesus, Guds son i ditt hjärta. Han ger förlåtelse och du får uppleva ett nytt liv redan här på jorden. Jesus älskar dig.

GUDS GLÄDJE ÄR VÅR GLÄDJE

Barnbarnen gör i ordning julkrubban med alla figurerna och plötsligt ropar minsta flickan, 3 år gammal, ”Jag har tappat bort Jesus”. Varför firar vi jul? Julen är gåvornas tid. Några av oss lägger ner mycket tid och pengarna på hur vi bäst skall kunna glädja andra med julpaket. Andra tycker det är mindre viktigt. Gud älskar att få ge av sin kärlek och hans största gåva till oss är sin egen son, Jesus Kristus. Jesus föddes i enkelhel i ett stall bland djuren för det fanns inte plats på något bättre ställe. Redan från början delade han de hemlösas, de fattigas och de sjukas villkor. Han föddes till jorden för att ”Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås utan ha ett evigt liv”(Joh. 3:16).

Sann glädje kommer inifrån. Låt oss inte ”tappa bort” Jesus i allt vårt julfirande. Han är den ende som kan ge oss sann glädje, Guds glädje, i våra hjärtan.