INSTÄLLDA GUDSTJÄNSTER 21/2

Pga sjukdom så får vi tyvärr ställa in gudstjänsterna i både Hälsobackskyrkan och i Tomelilla i morgon söndagen den 21/2.

Nu på tisdag 23/2 18:30 kommer Ingemar Jarlsbonde leda bönemötet.

Nästkommande söndag 28/2 kommer Erika Hult predika i våra gudstjänster ( 10:00-10-45, 11:00-11:45, 12:00-12:45 ).

Första söndagen i mars – söndagen den 7/3 – kommer vi försöka anordna 2-3 familjegudstjänster – riktade till barnfamiljer med förälder/föräldrar.

Vi önskar er en välsignad weekend/helg och vi ber ut Herrens välsignelse över oss som församling och Guds Folk.

För bokning av plats i gudstjänster -kontakta/ smsa Joakim på 076-1744250

GUDSTJÄNSTER FÖR FAMILJEN SÖNDAG 31/1

Vi välkomnar alla barnfamiljer som längtar att komma till kyrkan på gudstjänst kommande söndag 31/1.

ANMÄL ER UNDER FREDAGEN ALT SENAST LÖRDAG FM TILL JOAKIM 076-1744250

I händelse av att det finns tider kvar – så kommer dem att tillfalla övriga intresserade.

Vi har tre tillfällen ni kan välja mellan:

10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45

VARMT VÄLKOMNA!

GOTT NYTT VÄLSIGNAT ÅR!!!

God fortsättning på julhelgen, kära vänner!
Nu på söndag kommer vi fira gudstjänst!

Vi önskar varandra ett Gott Slut och en God början! 

Kom ihåg att anmäla er – Ni som vill fira gudstjänst.


Varmt välkomna!

JULHÄLSNING FRÅN PASTORN:

Nu är det snart jul. Vi är mitt i adventstid. Årets största högtid närmar sig. Vi har verkligen haft ett annorlunda år.

Vi har skingrats. Diasporan ( förskingringens tid ) är här i modern tappning för Guds folk. När var det sist vi alla kunde träffas en söndag till gudstjänst?

Vi söker betjäna församlingen med smågrupper, predikningar på hemsidan, bönemöten mm. Många undrar: när blir det som normalt igen – och kommer det någonsin att ske? Är detta det nya normala, som statsministern påstår.

Mörkret råder och många känner trycket.

Men vi har envist fortsatt erbjuda gudstjänster för dem som vill och kan och det kommer vi fortsätta med.

Nu på söndag den 20/12 10:00 predikar Erika Hult.
Nästkommande söndag 27/12 har vi paus.

Varje söndag i januari kommer vi erbjuda gudstjänster. Håll er uppdaterade om vad som händer via vår hemsida:

http://www.halsobackskyrkan.se/inlagg/

Jag undrade länge – vad ska jag skriva – vad ska jag skriva? Jag kände mig nästan tom på ord och budskap – men jag vill säga, kära församling: ni finns i mina böner – jag längtar efter er alla.

De senaste tre söndagarna har vi haft 4 gudstjänster per söndag med max 8 deltagare . Härligt att både Dagen och Ystads Allehanda har uppmärksammat att vi inte hissat vit flagg utan erbjuder gudstjänster.

Du är så välkommen. Anmälan i förtid är nödvändig, som du förstår. En del av er har jag inte haft förmånen att få se under hösten och senhösten. Vore gott att ses snart igen.

Hoppas du känner vår önskan om att just du skulle vara med. Det är så lätt att tappa rytmen – vi ser kanske en tv-gudstjänst, men vi saknar den gudstjänstfirande församlingen.

Adventexterna proklamerar: ”Det folk som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus. Ett barn blir oss fött. Hans namn ska ge folken hopp”.

Det himmelska ljuset som vägledde vise män, herdar, folk i generationer lyser starkare än idag. Mörker, förvirring, fruktan och ovisshet till trots – så föddes Jesus. Guds folk har två ljus i sin adventsljusstake. Det första ljuset som tändes i samband med Hans första ankomst och det andra ljuset som symboliserar Hans Andra Ankomst.

Vi lever verkligen i väntans tider. Ingen makt kunde hindra Jesu första ankomst. De vise männen predikar uthållighet och uppmuntrar oss att behålla fokus – att inte ge upp – för en dag ska vi, likt dem, få böja knä för Konungen.

Det finns många krafter som vill dämpa vår iver, entusiasm, överlåtelse i dessa tider av Corona och pandemier.
Ovissheten, fruktan och förvirringen är påtaglig. Vad kommer att ske 2021?

Vi lever i en tid mycket prövar idag vårt tålamod och uthållighet. En tid som slukar vår energi och dränerar oss på framtids(t)ro.

De senaste 10 månaderna har varit krävande för en hel värld.
Jesus vill ge oss kraft – så vi inte tappar vårt ursprungliga fokus, intensitet och överlåtelse.

Risken finns inte minst i dessa tider att vi falnar i vår iver och ger upp. Idag hämtar vi vår inspiration av de vise kungarna från Öster. De gav aldrig upp. De lät inget hindra dem. De tog ingen ”time out” från vandringen. De brydde sig inte om sk ”lockdowns”.

I en nedsläckt värld lyser Församlingens Fackla fortfarande.
Låt oss inte heller förtröttas på att göra det som är rätt.

Nu är vi närmare målet än då vi började vår resa. Vi går. Vi stannar inte. Vi vänder inte om. Vi ger inte upp. Vi går inte ensamma. Vi går tillsammans. De vise männen – de hade samma håg och samma riktning och samma dröm. Om vi inte går i bredd – så går vi i led. Tillsammans.

Och vi stannar inte förrän vi är framme. Vi ska alla med ända hem. Om vi så ska bära varandra ända hem innanför den himmelska tröskeln.

Nu borde vi märka att så här nära målet har vi aldrig varit förr. Ju mer motiverad man är desto mindre risk att man ger upp eller?

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.” 2 Petr. 1:19.

Det går åt mycket ljus – om man inte vill leva i mörkret. Ljus måste brinna i mörkret. Ljus kan inte vänta på bättre tider eller ljusare tider.

Dessa mörka tiderna ropar efter brinnande ljus. Ett ljus kallelse är att brinna. Ju högre koncentration av ljus desto mindre mörker. Ljuset tog sin boning ibland oss.

Ett ljus kan lysa på bortaplan. Det ska inte vara mörkret som skingrar ljuset utan tvärsom. Jesus sade: ”Ni är världens ljus”. Full ljusstyrka.
I kontrast till vår mörka tid – så har vi ett hopp – vi har ett ankare – vi har ett kraftverk – vi har ett hopp. Det folk som vandrar i mörkret ska få se ett stort ljus. Ett ljus som ingen kan släcka.
Detta ljus bor i församlingen som bekänner sig till den Levande Gudens Son och som vill vandra i Hans Andes kraft. Ondskan ska inte få sista ordet. Som Kristi Fackelbärare har vi en kallelse att sprida Ljuset och skingra Mörkret.

Vad kännetecknade de vise männen? Deras tro – studier mobiliserade en helig äventyrlusta – de blev pilgrimer.
Stjärnan väckte deras tro – stjärna blev deras livskall. Stjärnan formade deras liv.

En strapatsrik expedition närmade sig slutmålet. Anledningen till resan var den sällsamma stjärnan. Möjligtvis hade de vise kungarna från Östern fostrats i Guds ord och var väl införstådda med texterna som utlovade födelsen av Messias.

De startade en mödosam resa – en resa som de fullföljde – de lämnade aldrig den inslagna vägen – de gav aldrig upp -de var beredda på vilka strapatser som helst – de var beredda att ge allt och lite till – på så sätt blev deras liv blev ett lysande vittnesbörd – genom årtusenden så har deras tro, uthållighet och fokus att följa Stjärnan – inspirerat en hel värld att följa Stjärnan och deras pilgrimsresa blev vår resa.

Deras uppbrott blev vårt uppbrott. Något tändes inom oss den dagen då Gud uppenbarade sig för oss.

Vi lämnade allt – vi blev inspirerade att lämna allt och följa Honom. För den kristna församlingen har Andens Röst – Jesus Kristi Försoningsverk – den Heliga Skrift varit vår ledstjärna. Vi har som Guds Folk rest genom världens öknar mot vår slutliga destination. Vårt ärende har alltid gällt Kungars Kung.
En dag ska vi, likt de vise männen, finna Honom. En dag ska natten övergå i ljus dag.

Dit vi är på väg har inte mörkret sista ordet. Den vi längtar efter – har tänt en eld på denna jord -och i våra hjärtan. Han är på väg hit – Han kommer en dag ha sista ordet. Guds längtan drev honom till Jorden. Den längtan driver Honom fortfarande. Därför ljuder ropet inom oss – ”Kom snart, Herre Jesus”.

Guds längtan gjorde att Himlens centralperson tog sin boning mitt ibland oss. När vår längtan och hans längtan möts – så får vi uppleva det hur himlen stiger in i våra hjärtan.
Nu har vi varit på resa ett bra tag.

Det senaste året har resan blivit mer turbulent med pandemier som förlamat en hel värld. Det mörknar när vi nu går in i 2021.

Vi har mycket att lära av den första advent – ankomsten. Den var förutsagd, efterlängtad. Glömd av vissa. Efterlängtad av få. Behövd av alla. Den längtan hade en del tappat.

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.” 2 Petr. 1:19.

Tappa inte den längtan som en gång präglade dig, min vän.

De vise männens liv är en predikan om en typ av människor som längtade så starkt att de var beredda att gå hur långt som helst. De tvivlade inte – de hade sett hans stjärna – de hade förberett för ”Expedition Morningstar”.

Denna resa kostade dem säkert en förmögenhet. De ansåg alla uppoffringar var värda – för de var på väg mot det största som Jorden någonsin skådat.

Allt var ned-stängt när värkarna tilltog för Maria. Nöden var stor och värkarna kom kraftigare och kraftigare för Maria – men ingenstans fanns det en öppning. Ingen ville ta emot den lilla familjen. Alla hotellrum var fullbokade och inte ens ett litet rum fanns där Han kunde få tillträde.

Den främste fick göra entré i ett smutsigt stall. Han gör alltid entré där Han är välkommen. Så många missade ett stort tillfälle denna högtiden.

Vi lever i en tid när födslovärkarna tilltar – när budskapet hastar – har vi då beredskap och villighet att att ta emot Honom i adventstid- är vi förberedda på Hans andra ankomst? Eller har vi stängt ned?

Har vi plats i tider av lockdowns för Jesus? Han kom till sina egna – men Hans egna tog inte emot Honom.

Han är på väg, kära vänner! Stjärnan ledde dem inte vilse – den ledde dem ända fram till deras längtans mål. En dag fick de komma fram. Vad viktigt att vi får inspireras av de heligas uthållighet och upprymdhet, nu när vi närmar oss slutdestinationen.

Det är förmodligen inte långt kvar. Bara några kullar till. Bara några sanddyner till. För Stjärnan lyser klarare för varje dag. Stjärnan lyser starkare hur mörkt det än ser ut. Tidstecken visar att Herren är nära.

Tillsammans med de stilla i landet så bildar vi en andlig motståndsfront mot allt av antikristlighet i denna tid. Vi utgör också välkomst-och mottagnings-kommittén för Kungars Kung.

Vi kommer från öst, väst, syd och nord. Vi kommer från alla landskap, nationer, stammar, folk och språk. Vi kommer från olika breddgrader, från olika kulturer, tidsepoker.

Den stjärna vi följer lyser upp vår mörka jords natthimmel. Stjärnan lyser även dagtid – för när alla andra stjärnor slocknar – finns dock denna stjärnan kvar. ”Det namnet strålar som en morgonstjärna över Jordens nöd och natt”.

Det profetiska ordet vi har ska leda ända fram. Visa män söker fortfarande efter Honom. Visa människor vet att Gudsfruktan är vishetens begynnelse.

Visa män och kvinnor följer fortfarande Guds Ords som är vår ledstjärna. Tappa aldrig längtan – sluta aldrig följa stjärnan – sluta aldrig hoppas. Snart så är HERREN här – snart så är vi där.

Hela etablissemanget blev tagna på sängen när Han kom. Det verkade som om födelsen var oannonserad- men ändå var den förutsagd i mer än tusen år. Så kommer det vara nästa gång Han kommer. Förutsagd – så kommer många ändå missa det.

De stilla i landet då och nu var förväntansfulla och vakande. Snart kommer Han. De stilla i landet missade inte när Kungen kom. Det kommer inte heller vi göra om vi behåller vårt fokus på Honom och tar ut riktningen för framtiden genom att lyfta vår blick upp mot Herren. Allvarlig tid. Men också spännande tid. Tänk att vi får leva i dessa tider.

Men nästa gång Han kommer – så är det den gigantiska kören som kommer. Då ska inte bara natthimlen över Herdarnas äng i Betlehem lysas upp – utan då kommer hela Jorden att lysa upp. Folken ska vandra i detta ljus.

Detta ljus, denna värme, denna kraft kom Jesus för att tända och den elden brinner på Församlingens ljusstake sedan Pingstdagen.

Grekerna hade ett lopp som var unikt. Vinnaren till första priset var inte den som först sprängde målsnöret. Vinnaren var den som sprang i mål med facklan fortfarande brinnande.

Jag och vi vill springa hela vägen och ända in genom det himmelska målsnöret med våra facklor fortfarande brinnande för Herren. Det handlar inte vem som är snabbast eller kommer först i mål. Det handlar om att ta sig fram hela vägen och att komma i mål.

Nu vill jag önska dig en God Jul & Gott Nytt År!

Vi ber om en fridfull helg för oss alla!

Vi ber att 2021 får bli ett Nådens År från Herren.

Vi ber att ingen ska komma efter på vägen.

Vi talar ut välsignelse över oss som församling, över Ystad, Tomelilla och över hela vårt land och folk.

Från djupet av mitt hjärta, Joakim Freiman

Församlingens pastor & föreståndare freimans6@msn.com 076-1744250

Du som vill ge till församlingen: Swish: 123 337 7173 konto: 9570-3932940-4 HBK Bankgiro : 438-6975

Det vi gör i det lilla kan Gud välsigna

Söndagen 6/12 hade vi förmånen att få lovsjunga Herren tillsammans och predika & fira nattvard i sju gudstjänster på Österlen.

Erika Hult, vår kära ordförande och lovsångsledare ledde lovsången i fyra gudstjänster i Ystad.
Tacksam för fina gudstjänster med Guds Folk!

Och vårt kära team i Tomelilla – Jonathan Preuss och Joel Peterson – ledde innerlig lovsång & hade lysande appeller i tre gudstjänster, där jag fick förmånen att predika och leda & dela nattvarden.

Jag har inte bytt namn till Freistad – även fast jag ser gärna att vår församling får vara en FREI STAD – EN FRISTAD -och att Ystad och Tomelilla får vara fristäder – där människor får uppleva den frid och frihet som bara Jesus kan ge.

Nästa söndag den 13/12 hälsar vi alla välkomna som vill komma på gudstjänst.
Guds frid till er alla!

DAGEN gjorde en intervju och publicerade ett reportage. Ystad Allehanda följde efter och i torsdags publicerade man en text om vår församling.

https://www.dagen.se/nyheter/2020/12/06/han-firade-sju-gudstjanster-pa-andra-advent/
https://www.ystadsallehanda.se/ystad/prasten-firade-sju-gudstjanster-sa-att-alla-skulle-fa-vara-med-41e1c308

ANDRA ADVENT FIRAR VI NATTVARD

Söndagen 1 Advent 29/11 hade vi tre halvtimmes-gudstjänster med 8 deltagare per tillfälle.

Vi hade en fin atmosfär och upplevde en stark Gudsnärvaro. Man märker av den längtan många i församlingen bär – längtan av att få mötas till gudstjänst.

”Nalkas vi Gud – kommer Han att nalkas oss”, säger Guds ord.


Kommande söndag 6/12 kommer v i ha gudstjänster 10:00-10:30, 10:45-11:15, 11:30-12:00, 12:15 -12:45.

Alla gudstjänster är FULLTECKNADE – utom de två sista tillfällena.

Du kan anmäla dig till våra gudstjänster – ring eller smsa Joakim 076-1744250 :

11:30 – 12.00 samt 12:15-12:45

Nytt för denna söndag är att vi kommer fira nattvard.
Nattvardsgudstjänsten kommer vara corona-säker och Kristus-orienterad.

Varmt välkommen till nattvard i adventstid.

Ps 23: Herren dukar ett bord mitt i vildmarken.

Välkommen på bön!

Välkommen till bön i adventstid!

Hälsobackskyrkan i Ystad inbjuder till bön tisdagar 18:30.
Pingstkyrkan i Tomelilla inbjuder till bön torsdagar 18:30.

Varmt välkommen!

Max 8 bedjare per tillfälle.

Kan du inte komma – mejla eller smsa ditt böneämne:

freimans6@msn.com 076-1744250

ADVENTSGUDSTJÄNST 29/11 11:00

Vi kommer fira gudstjänst i Hälsobackskyrkan nu på söndag
29/11 1 Advent:

Viktigt att observera:

 • Vi kommer ha 3-4 gudstjänster för max 8 deltagare from nu på söndag.
 • Gudstjänsten är endast 30 minuter lång.
 • Vi går in en och en.
 • Vi lämnar lokalen en och en.
 • Det finns handsprit i foajén/ kyrk-torget.
 • Det pågår ingen söndagsskola eller barnaktivitet parallellt med gudstjänsten.
 • Anmälan sker till Joakim Freiman 076-1744250
 • Skicka ett sms om vilken tid du/ni önskar  komma.
 • Endast föranmälda släpps in på gudstjänsten.
 • Direkt efter gudstjänstens slut så lämnar vi lokalen så vi kan förbereda för nästa gudstjänst.
 •  Man anmäler sig senast lördag 28/11 20:00.
 • Det är inget fika.
 • För pratsugna medlemmar/besökare uppmanar vi till samtal utanför lokalen.

Dessa tider gäller:

10:00-10:30
10:45 – 11:15
11:30-12.00
12:15 – 13:00

Vi följer alla restriktioner. Vi tvättar händerna. Vi håller avstånd ( 2 meter ).

Varmt välkomna till adventsgudstjänst på söndag!

En Youtube-hälsning i Corona-tider

I 2 Krönikeboken 20 läser vi om Kungen som avvärjde ett annalkande kaos – Kungen fick ett brutalt budskap en dag: ”Fiendehärar är på väg. De är snart vid våra portar. Det dröjer inte länge förrän de står utanför Jerusalems murar.”

En hel stads framtid och existens stod på spel.

”För ett ont budskap fruktar han intet” – säger Psalm 112:7.

Jesaja 43 lyfter fram de trösterika orden -”Även om din väg går genom vatten – går jag med dig, säger Herren”.

Det är inte onaturligt att känna fruktan, när din värsta mardröm gör entré.

Det är inte ovanligt man känner fruktan, när man möter på ett motstånd som känns större än man kan klara av.

Om man, likt Josafat, utvecklar en stark Gudsförtröstan, i de ljusa tiderna – så står man pall och håller ställningarna, när de mörka dagarna gör entré.

Han kände sig förskräckt – men vände sin håg till att söka Herren och utlyste en bön-och faste-kampanj.

Denna andliga mobiliseringen fick en omedelbar uppslutning av alla dem som förstod allvaret i tiden och behovet av ett övernaturligt ingripande från Himlens Gud.

Bönen från Josafat var ärlig och brutalt uppriktig:” Vi förmår inget mot denna stora armé”.

Med andra ord – vi saknar resurser för att kunna bemöta och besegra denna fiende.

Idag är många tagna av allvaret i tiden.

Pandemin är på väg. Den är redan här. Den hotar vår existens. Den skapar oro, fruktan och förvirring.

Den eventuella framtidstro man hade känns avlägsen.

Coronan sätter käppar i hjulen och hotar julen.

Coronan verkar inte försvinna.

Rapporter kommer in som talar om en tredje våg av Corona(!!)

Sent söndagskväll kom rapporter in om att DENTREDJE VÅGEN AV CORONASMITTAN DRAR IN ÖVER SYDKOREA :

Oron är nu stor i landet som var ett av de första att drabbas efter Kina.

– Situationen är oerhört allvarlig. Det blir allt tydligare att den tredje vågen av covid-19-utbrott är i full gång, säger Sydkoreas hälsominister Park Neung-Hoo enligt TT.

Samtidigt varnar idag WHO för att även Europa kan drabbas av en tredje coronavåg tidigt 2021 om Europa även framöver misslyckas med att bygga nödvändig motverkande infrastruktur…

En utröttnings-våg och utnötnings-våg som vill få alla att kapitulera och ge upp. Hur otäckt passande kommer inte bibelordet in som beskriver denna virus-tsunamis effekt på våra hjärtan:

” Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. 27  Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28  Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.” ( Lukas 21:25-28 )

När våg efter våg kommer, vad gör man då?

I det gigantiska bönemötet man hade i Jerusalem den där ödesdigra dagen, stod man tillsammans inför Herren; män och kvinnor med sina späda barn, familjerna, de enastående, män och kvinnor, soldater, de erfarna officerarna, stadens och nationens samlade ledarskap och utryckte i ödmjukhet och förkrosselse sin bön inför Herren.

Då kom tilltalet de alla behövde.

Guds Ande kom över Jehaziel, vars namn betyder ”Gud har gjort sig synlig”.

Han får ett tilltal från Gud.

Följande dag går armén ut ledd av en lovsångskör.

”Tacka Herren – ty Han är god ty Hans Nåd varar evinnerligen”, sjunger man.

När fienderna kommer med svärd, vapen, så kommer Guds folk med lovsång.

Miraklet sker att fienden upplever förvirring och förskräckelse och flyr.

Det hotfulla detroniseras och upplöses.

Lärdomen: lita på Gud. Gå in i bön och fasta för dig själv, din familj, din gata, din släkt, din församling, din ort, samhälle, stad och land.

Fasta och be. Lova Herren. Utveckla en störd förtröstan i tider av fruktan och förvirring.

Herren ska strida för oss och vi får vara stilla därvid.

Fienden vill förvirra dig – vill du förvirra fienden så ska söka Herren, leva i försoning, renhet, frid, utveckla en stark relation till Herren i förtröstan och förtrolighet. Tacka Herren, ty Han är god och Hans nåd varar evinnerligen!!

Gud välsigne dig!