LJUSET STARKARE ÄN MÖRKRET

Kanske du någon gång har famlat efter knappen till nattlampan eller försökt att gå upp i mörkret och leta dig fram till vattenkranen för att dricka vatten. Det är lätt att ramla och skada sig och du känner otryggheten att inte veta var du sätter din fot i mörkret. På samma sätt är det med vårt andliga liv. Vi behöver ljus och vägledning genom livet. Vi behöver ljuset mer än någonsin i mörkret. I Bibeln, Guds Ord, står det att ”…Gud är ljus och inget mörker finns i Honom”(1 Joh. 1:5).  Jesus kom till jorden för att ge oss ett inre ljus. Han säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”(Joh. 8:12). Vi närmar oss advent då vi tänder ljus för att skingra mörkret. Det stora ljuset som kom till världen för att ge oss ljus är Jesus. Följ Jesus och du är trygg och säker när du vandrar tillsammans med honom.

TANKENS BETYDELSE

Ibland undrar vi om någon verkligen förstår hur vi tänker. Vi tänker ut planer, analyserar och gör bedömningar. Var kommer tankarna ifrån? Tanken är ändå det som styr våra handlingar och våra val i livet. För att handlingarna skall bli rätta måste våra tankar vara rätta.

Det finns någon som känner våra tankar mycket väl, nämligen Gud. Han har kärlekens tankar för oss människor. Det står i Guds ord, Bibeln:”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp” (Jer. 29:11). Det är viktigt att lära känna Guds tankar. Hans tanke är att vi skall tro på hans son Jesus Kristus, som har gett sitt liv för oss människor, för att när vi tror på honom inte skall gå under utan få ett evigt liv, få en ljus framtid och en trygghet i våra hjärtan.

BIBELVERS

”HERREN ÄR MIN HERDE, MIG SKLL INGET FATTAS. HAN LÅTER MIG VILA PÅ GRÖNA ÄNGAR OCH HAN FÖR MIG TILL VATTEN DÄR JAG FINNER RO” PSALM 23:1-2

I DAGENS SAMHÄLLE ÄR DET MÅNGA MÄNNISKOR SOM SÖKER EFTER RO I LIVET. TYVÄRR SÖKER MÅNGA PÅ FEL STÄLLE OCH BLIR BESVIKNA. MEN NÄR VI KOMMER TILL DEN GODE HERDEN JESUS BLIR VI INTE BESVIKNA. HAN GER OSS SANN RO OCH VILA FÖR VÅR SJÄL.