VÄLKOMMEN PÅ GUDSTJÄNST 3/5 11:00

NU på söndag firar vi gudstjänst i HBK Hälsobackskyrkan kl. 11:00.

Det sker ingen inspelning eller LIVE-sändning på söndag.

Erika Hult predikar och Joakim Freiman leder mötet. Vi kommer ha en härlig gudstjänst.

Vi kan släppa in 30 personer ca. I söndags kom det 30 personer på vår gudstjänst. Men myndigheterna har förbjudit folksamlingar på mer än 50 personer.

Så, välkommen på söndag. Det kommer dessutom läggas ut en videohälsning av Joakim under helgen.

Käre vän, när alla dörrar stängs, så finns det fortfarande en dörr som står öppen.

Dörren till himmelen står på vid gavel.

Dörren till bönekammaren är öppen.

Dörren talar om en öppning in i gemenskap med Herren.

När Adam och Eva lämnade paradiset – Edens Lustgård – så stängdes vägen och dörren gick igen.

Men tack och lov så öppnades den dörren för oss alla på Golgata kors.

I Uppenbarelsebokens första kapitel så finner vi Johannes, som nu var en gammal man. Han hade varit en ung man när Jesus mötte honom vid näten och fiskeläget vid Gennesaret.

Nu var han fängslad. I permanent karantän för återstoden av sitt liv. Han hade spridit budskapet om Jesus. Nu befann han sig långt ifrån vänner, familj och församling och en trygg miljö.

I Uppenbarelsebokens tredje kapitel kan vi läsa om brevet till församlingen i Filadelfia.

Där står det: Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar.

Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga.

Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Käre vän, det finns en dörr som är öppen för oss. Vilka livssituationer vi än befinner oss, så vet Herren var vi är och hur vi har det.

Johannes var inte bortglömd av Herren. Du är inte bortglömd av herren heller.

Gudstjänst kan vi fira tillsammans men också i mindre grupper och även i vår ensamhet. Hjärtats parabol kan få in den himmelska frekvensen var vi än befinner oss.

Vi har i nu-läget sju olika bönegrupper som träffas i Ystad med omnejd. Vi samlar ungefär ca 50 personer i våra hemgrupper.

Vi behöver den stora och lilla gemenskapen. Men Herren kan möta oss också enskilt. Vilken förmån att ha en egen relation med Herren. Ansikte mot ansikte. Hjärta mot hjärta.

Håll fast det du har, uppmanar Bibeln oss. Låt Gud få tala in i ditt liv. Han är dig närmare än du kan ana. Om det är någon dörr vi inte får stänga – så är det dörren till Herren.

Den dörren kan ingen makthavare stänga. Låt oss söka Herren för vår stad, region och för land och hela vår omvärld.

Dem som söker HERREN lider ingen brist. Dem söker HERREN kommer finna Honom -om vi söker Honom av hela vårt hjärta. Dem som söker HERREN får uppleva trygghet, beskydd och Hans närvaro.

Guds rika välsignelse över dig, käre vän.

Välkommen på söndag.