“Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt  hjärta begär.”

— Psalm 37:4

Gudstjänst

Vi firar gudstjänster varje söndag kl 11.00. De kan ha olika karaktär men har sitt mål i att de som kommer skall känna sig hemma. Under gudstjänsterna sjunger vi, tillber Gud, predikar, någon berättar om sin upplevelse av Jesus, någon ber högt, barnen leker eller har sin egen gudstjänst.

ornament1

Alpha

Vad är meningen med livet? Grundkurs i kristen tro.

ornament1

Växtkraft

Cafémöte med inbjuden talare och musik.

ornament1

Bibelstudie

En fördjupning i Bibeln.

ornament1

Söndagsskola

Medan de vuxna har sin gudstjänst i stora kyrksalen möts de unga i barnrummet för lek, en bibelberättelse och fika.

ornament1

Skapandeverkstad

Måndagar kl 14 – se programmet

ornament1

Bön

Se program

ornament1

Vill du veta mer? Kontakta oss!

info@halsobackskyrkan.se