ANDENS TRÖST OCH HJÄLP

I livets stormar så finns det en som aldrig sviker oss eller lämnar oss. Vi människor borde visa mer ödmjukhet inför andra personers lidande. Vi vet inte vad som ligger bakom eller vilka omständigheter som den människan upplevt.

När stormarna når oss är det viktigt att gå till rätt instans. Om vi söker Jesus Guds son så står han med öppna armar och räcker ut sin hand och säger: ”Kom till mig så skall jag ge dig ro”. Stormar får vika och där vid hans älskande hjärta är det lugnt.

När Jesus skulle dö på korset informerar han sina lärjungar att ”Det är för ert bästa som jag går bort. För om inte jag går bort, så kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort skall jag sända honom (helig Ande) till er”. (Johannes evangelium, kap. 16:7-8)

Detta hände sedan på första pingstdagen som vi läser om i Apostlagärningarna, kapitel 2 i Bibeln. Men den helige Ande är lika aktuell idag som för ca 2000 år sedan. Jesus vill döpa oss som tror på honom, i den helige Andes eld och kraft. Den Helige Ande vill fylla oss, ge oss glädje och kraft i livets olika situationer.

”Den som tror på mig som Skriften säjer, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om Anden som de skulle få som trodde på honom”. (Johannes evangelium kap. 7:38-39) Det var detta löfte som uppfylldes på första pingstdagen efter att Jesus uppstått från det döda och blivit förhärligad i himlen. Då sände han Hjälparen, den helige Ande till oss.

Låt oss öppna våra hjärtan i tro och ta emot denna gåva.

Vi som människor är verkligen i behov av en sann och kärleksfull Hjälpare, Sanningens Ande som styrker, tröstar, vägleder och räddar oss ur många situationer, men också fyller oss med en gudomlig glädje som inte bygger på omständigheter.

Var välsignade i Jesu namn!