ÄRA VARE GUD I HÖJDEN

Jesus är svaret för vår värld idag. Han föddes i ett stall för ca 2000 år sedan. Sedan levde han bland människorna och visade kärlek i ord och handling. När han sedan dog på ett kors så gjorde han det för vår skull. Men han lever idag och söker människor som vill följa honom av fri vilja. Han kom till en sargad värld, inte döma utan för att frälsa oss från det onda. Omvändelse och tro på Jesus förvandlar människor inifrån. Tron på att Jesus har betalat priset för vår frälsning räddar oss för evigt.

Om vi människor lever utifrån Bibeln, som är Guds Ord, så blir vår värld annorlunda. Låt oss försona oss med Gud. Guds egen uppmaning är att tro på Jesus och sluta fred med Gud först av allt i våra liv. Detta är julens glada budskap. Änglarna sjöng när Jesus föddes: ”Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar” (Luk. 2:14). Många längtar efter frid i hjärtat, i vårt samhälle och på vår jord. Men människan klarar inte detta på egen hand. Vi måste födas in i Guds rike som är fredens rike. Där är harmoni och kärlek. Omvändelse och tro på Jesus förvandlar människor inifrån.

Paulus var en man som förföljde de kristna. Han fick ett personligt möte med Jesus som uppenbarade sig för honom på vägen till Damaskus. Han blev totalt förvandlad och därefter spred han det glada budskapet om Jesus. Han har skrivit flera av breven i Nya Testamentet i Bibeln. Inspirerad av den Helige Ande skriver han i brevet till de kristna i Rom: ”Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, så ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda”(Rom.12:9-21).

Därför föddes Jesus för att vi skulle få höra och ta emot detta glada budskap i hela världen att: ”Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren” (Luk.2:11). Guds frälsning är receptet för en kärleksfull gemenskap i denna värld. Dörren är öppen för alla. Det är bara att kliva in genom dörren, som är Jesus. Ingen annan väg finns in i Guds fridsrike. Men det är en underbar väg att få vandra tillsammans med Jesus Guds Son. Jesus är svaret för vår värld idag.

Med tillönskan om en Fridfull Jul!