ATT FÖLJA JESUS

ATT FÖLJA JESUS

Vägarbeten pågår på flera platser under hösten i vårt avlånga land. Det är ibland svårframkomligt och tidskrävande. Ibland står det på en skylt ”invänta lots”. Det kan bli köbildning och tålamodet prövas när det dröjer. Men plötsligt så dyker lotsbilen upp och på den står det ”LOTS. FÖLJ MIG” med stora bokstäver. Vi litar på att föraren skall föra oss säkert fram bland stora och farliga lastmaskiner till andra sidan och tryggt fortsätta vår färd.

Det finns också en väg genom livet som vi inte känner till som ligger framför oss. Vi har svårt att orientera oss och förlitar oss ofta på osäkra data omkring oss. Vi ser inte alltid farorna som lurar runt hörnet. Men då finns det en lots som manar oss att invänta hans ledning. Det är Jesus Gud Son som uppmanar oss ”Följ mig”.  Han har gått före oss och han känner till vägen som ligger framför dig och mig. Det finns ingen större trygghet och glädje än att få följa Jesus. 

I Bibeln kan vi läsa om när Jesus kallar en av sina lärjungar, som heter Matteus, att följa honom (Evangelium enlig Matteus, kap. 9, vers 9). Matteus var en tulltjänsteman som satt vid tullhuset när Jesus går vägen förbi. Jesus säjer till honom ”Följ mig” och Matteus står upp och följer honom.  Han förstod att den bästa lotsen som vi kan få i livet är att följa Jesus. 

Det finns inget mer intressant och värdefullt i detta livet än att få följa Jesus. Det ger trygghet under mörka såväl som ljusa delar av vägen genom livet. Guds Son vill ge dig av sin frid och glädje i ditt hjärta. Läs Bibeln och be till Jesus så har du har en kompass och en säker lots igenom livet. Jesus älskar dig och vill leda dig rätt.

Var välsignad!