ATT KOMMA HEM

”Borta bra men hemma bäst” lyder ett gammalt ordspråk. Att komma hem känns tryggt för dem som har ett eget hem. De som inte har ett hem längtar att få någon egen vrå där de kan känna att ”här bor jag”.  

När vi tar emot Jesus, Guds Son i våra hjärtan, så ändras vår syn på hemmahörande. Vi är tacksamma för ett hem på jorden, men vet att det inte kommer att vara för evigt. Livet går fort och ibland snabbare än vi anat. Vår Far i himlen står med öppna famnen för att ta emot var och en som vill omvända sig och komma till honom. Vägen till Fadern går genom Jesus, som är Vägen Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. (Johannes kap. 14, vers 5-6) Att komma till Jesus och ta emot honom i sitt hjärta är att komma hem. 

I Bibeln Guds Ord, står det också att vi har vårt medborgarskap i himlen och att vi väntar på att Jesus skall komma tillbaka och hämta oss hem. Han tröstar oss och påpekar att vi inte behöver vara oroliga. Han har förberett rum för oss (Johannes evangelium, kap. 14 versarna 1-3) och förbereder även en fest, en bröllopsfest för sina barn som har tagit emot Jesus i sina hjärtan och längtar efter hans återkomst på himlens skyar (Första Tessaloniker-brevet, Kap. 4, vers 16-17). När det mörknar i världen så är detta ett hopp som aldrig sviker oss. 

I Bibeln står det att ”den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv”(Romarbrevet 6, vers 23 ). Det himmelska hemmet är inget vi kan förtjäna utan det är Guds nåd. Genom Jesu död på Golgata har Gud utplånat synden i våra liv. När vi tror att Jesus har betalat vår skuld så är vägen öppen till Himlen, vårt rätta hem. Där är kärlek, ljus, frid och glädje.  Dit står vår längtan. Gud är kärleken. (Första Johannes brev, kap.4, vers 8) Välkommen hem till din Gud, din Far och hans Son Jesus Kristus. Gud längtar att få ge dig av sin gudomliga varma kärlek.  Han erbjuder dig ett hem som aldrig kommer att försvinna.  

Var välsignad!