Bönebehovet – Böneämnet – Bönemötet – Bönesvaret

Här kommer en predikan för både Jesus-troende och Jesus-längtande.

I dessa omtumlande tider – så vill jag lyfta upp:BÖNEBEHOVET – BÖNEÄMNET – BÖNEMÖTET – BÖNESVARET”

Om du är i nöd – vem ska du vända dig till?

Om du har problem med tänderna – ringer du tandläkaren.

Om du har problem med bilen – ringer du verkstaden.

Om du har problem med själen – vart vänder du dig då?

Det är inget nederlag att vända sig mot Himlens Gud när du står vid livets vägkorsningar och du inte vet vart du annars ska vända dig.

Inga jordiska instanser kommer i närheten av den hjälp och de resurser som Herren förfogar över.

Han är rik över alla dem som åkallar Honom uppriktigt, säger Bibeln.

”Jag vet väl vilka tankar JAG har för er, säger HERREN, nämligen FRIDENS tankar och inte OFÄRDENS,för att GE ER EN FRAMTID OCH ETT HOPP”! ( Jeremia 29:11 )

Starka ord från HERREN, eller hur?

Sanna ord kommer från Herren.

Vill vi se den sanna bilden ska vi vända oss till HERREN och Hans ord.

Kampen idag handlar om sanningen.

Sanningen finns endast hos Han som sade: ”Jag är Vägen, sanningen och Livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig.”

Kaffereklamen proklamerade för ganska länge sedan: ”Olika böner – olika pris!”Så är det också så med kaffet – att inget kaffe, ingen ljuvlig doft och ingen god smak kan frambringas om inte bönerna blir sönderkrossade.

Dvs förkrosselse i bönen och i våra liv ger upphov till en ny doft.

Det är de mest pressade stunderna i livet som vi kommer närmare Herren.

När alla instanser bommar igen. Då är det LOCKDOWN åt alla håll du vänder dig. Men det är alltid ÖPPET UPPÅT.

Dem som väntar efter HERREN hämtar ny kraft.

Du behöver inte vara perfekt för att kunna ringa larmcentralen:

Det räcker att du vet numret, att du har ett akut ärende som måste lösas omgående – helst NU (!!)

Förhoppningsvis har du rätt nummer – annars kommer du aldrig fram.. Det är aldrig upptaget hos Gud. Han har alltid tid för dig. Det är bara vi som aldrig har tid för Honom.

Svårigheterna och prövningarna jag mött och möter i livet får mig antingen bort från Herren eller så får det mig att kasta mig på knä inför Herren.

Life makes you either bitter or better. Our stumbling blocks can become our stepping stones.

Jag vet inte hur ska jag klara av denna situation? Hur ska jag hantera denna pandemi? Hur ska jag hantera ofrivillig sjukdom, psykisk ohälsa, ofrivillig arbetslöshet eller ofrivillig barnlöshet som vi läser Bibeln idag.

Ta fram din Bibel och bläddra fram till:

1 Samuelsbokens första kapitel:I Ramatajim-Sofim[a] i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit.[b] 2 Elkana hade två hustrur[c]. Den ena hette Hanna och den andra Peninna.[d] Peninna hade barn, men Hanna hade inga.

3 Elkana gav sig år efter år i väg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Shilo[e], där Elis båda söner Hofni och Pinehas[f] var Herrens präster. 4 Den dag Elkana bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret[g]. 5 Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del[h], för han älskade henne även om Herren hade gjort henne ofruktsam.

6 För att provocera henne brukade hennes rival retas mycket med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. 7 Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus retades Peninna med henne på samma sätt.Nu grät Hanna och ville inte äta. 8 Då sade hennes man Elkana till henne: ”Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än tio söner?” 9 När de hade ätit och druckit i Shilo reste sig Hanna och gick till Herrens tempel, där prästen Eli satt på sin stol vid dörren.

10 Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. 11 Hon gav ett löfte och sade: ”Herre Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv, och ingen rakkniv[i] ska röra hans huvud.” 12 Medan hon bad länge inför Herren iakttog Eli hennes mun.

13 Hanna talade nämligen i sitt hjärta, och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var berusad. 14 Därför sade han till henne: ”Hur länge ska du bära dig åt som en berusad? Se till att göra dig av med vinet!” 15 ”Nej, min herre”, svarade Hanna, ”jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ för Herren. 16 Ta inte din tjänarinna för en dålig kvinna, det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till nu.”

17 Då svarade Eli henne: ”Gå i frid, och må Israels Gud ge[j] dig det du bad honom om.” 18 Hon sade: ”Må din tjänarinna finna nåd för dina ögon.” Så gick hon sin väg och tog sig mat och såg inte sorgsen ut längre.19 De steg alla upp tidigt nästa morgon, och sedan de tillbett inför Herren vände de tillbaka och kom hem till Rama. Elkana låg med[k] sin hustru Hanna, och Herren kom ihåg henne.

20 Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel: ”För jag har bett Herren om honom.”

När Hanna kommer med sin barnlöshet och sin tomhet och sin frustration till HERREN vid templet i Silo och där utgjuter sitt hjärta – så sker en mängd saker.

Hon gick dit frustrerad – men hon lämnade templet förnyad, förändrad och förväntansfull. Det är en lärdom för oss – gå med din frustration till Herren. Hon hade fått uppleva HERREN som ger oss en framtid och ett hopp.

Eli har en dålig dag och missförstår och i hånfulla ordalag bannar hennes lovsång, böne-rop och beteende skarpt och okänsligt.

I den miljö som skulle ha varit själavårdande så blev Hanna nästan ännu mer ansatt. Våra ord kan såra mer än vi förstår. Det fanns inget uppbyggligt i Elis kommentarer. Åtminstone inte i början. Viktigt vi vårdar våra ord och vi överträffar varandra i ömsesidig uppskattning, håller broderskärleken levande mm. Man ser inte riktigt klart.

Men kärleken tål andras uppfattningar. Man kan ha och måste få ha olika uppfattningar i det perifera – men aldrig kompromissa med det centrala.

”Som jag har älskat er ska ni älska varandra”, säger Jesus.

När det gäller kritik, så kantrar det om man aldrig backar upp med positiva kommentarer. Andens frukter i Galaterbrevet 5 finns där som en viktig påminnelse för troende i alla tider. Det ingår i menyn.

Det är inte ett eventuellt tillägg för svagsinta eller känsligt lagda personer utan ett kännetecken för mogen Andefylld Jesus-kristendom. Eli visar sig dock ha dragit förhastade slutsatser om situationen. Så är det med andligt skumögda personer.

Så kan det vara med oss också. Lätt att dra förhastade slutsatser. Märkligt nog fick även han uppleva en lyhördhet och fick en uppenbarelse, så han kunde leverera undervisning, uppmuntran och uppenbarelse från HERREN till Hanna.

Underbart att Gud använder oss människor trots att vi inte alltid tror det.

”Det förhärdade hjärtat kan inte förstå det förkrossade hjärtat”, nämnde min far i en predikan för ett tjugotal år sedan. I min Bibel skrev jag ned citatet, med kommentaren: ”Gud låt mig ha ett förkrossat hjärta”.

Men Hanna skulle i förkrosselsen få bönesvar och hon skulle få sitt genombrott och hon skulle få föda fram något nytt.

Något nytt skulle födas därhemma.

Hon skulle föda fram något profetiskt.

Något som skulle vara starkare andligt sett än någonsin tidigare.

Vilket hinder som än fanns innan – försvann. Det var som om proppen hade dragits ut. Vilka hinder vi än mött, så kan vi uppleva hur Gud ändå mitt i allt kan föda något nytt ibland oss och i oss och genom oss.

Vägen heter förkrosselse. Man talar om tre M i organisationer och institutioner:

”MOVEMENT – MACHINERY – MONUMENT”.

Rörelse -Maskineri – Monument.

Ingen av oss vill ha de två sista. Ingen av oss vill leva i stelnat och stagnerat tillstånd. Vi vill ha det sprudlande flödet.

Förkrosselsen skapar förnyade människor och en ny rörelse. Det är lätt att även en rörelse eller en församling kan stagnera och stelna. Man kan ju inte bevara eller konservera en rörelse – man måste leva i en rörelse.

Kristet liv och lärjungaskap handlar om en rörelse och en efterföljelse i Jesu fotspår och i Jesu namn och med Andens kraft – och att leva ett överlåtet, helhjärtat och disciplinerat liv. En gemenskapskultur med oss och Jesus.

Vårt inre flöde beror på denna inre källa. Många män och kvinnor även på Bibelns tid var uträknade i sina egna och andras ögon – men aldrig ur Guds ögon.

Gud har större tro på oss än vi har på oss själva. Han har större tro på dig och mig än vi har om oss själva och varandra.

Vårda den källan.

Vårda Bibeln.

Vårda församlingsgemenskapen.

Vårda det liv Gud gett dig.

Vårda bönen och relationen med den helige Ande.

Vårda din familj och även dina vänner och grannar.

Vårda de tillfällen Gud kommer att ge dig.

Han vill använda dig. Att vår tid är turbulent och krävande känner vi alla av. Distraktioner i mängd och hinder finns som vill kväva och motarbeta Guds vilja och Guds Rike och Guds Församling i denna tiden.

I ansträngande tider behövs det stillhet och återhämtning så att vi kan stå raka och även avancera framåt. Mycket vill få oss att backa och baxna.

Armarna blev trötta för Moses i tjänsten. Han fick stöttning av Aron och Hur. Skönt att vi kan stötta varandra.

Kampen behöver kämpar med kärlek, karaktär och uthållighet.

Det är trons människor som inte drar sig inte undan gemenskapen och som inte distanserar sig inte från församlingen.

Tyckarna är många men arbetarna är få. Se till att du inte hamnar i tyckar-diket..

Gud önskar att vi är mer bosättare än besökare. Besökare kommer om och när de känner för det. Bosättare bosätter sig. De är beredda att ge allt för den plats där de sätter ned sina bopålar.

Vår församlings gemenskap och framtid hänger inte på några – utan på oss alla.

Du är viktig och du är värdefull. Något nytt ska få födas i denna pandemi i ditt hjärta. Var öppen i denna tid för vad Herren vill tala till dig. Han vill skapa något nytt i Ystad och på Österlen.

Den oro som präglar vår värld minskas inte – den ökar. Pandemi. Terrorist-attacker. Jordbävningar. Arbetslöshet i spåren av pandemin. Livsvillkoren försämras.

Hur ser morgondagen ut? Jesus är densamme igår och idag och i all evighet.

Det finns bara en klippa som håller att bygga sitt liv på. Det finns bara en som kan lyssna på dig och som vill svara på ditt hjärtas bön.

Varför inte knäppa dina händer i denna stund. Varför inte ropa en bön.

Gud lönar dem som söker Honom. Rövaren bad om en tanke men fick evigt liv. Hängdes upp som en dömd man – men dog som en fri man.

Avslutningsvis några ord från guiden vid trädgårdsgraven i Jerusalem: ”Det bästa med Nåden – är att alla kan NÅ-DEN”.

Och kom ihåg:

Ditt bönebehov känner Herren till

Ditt böneämne får du lyfta inför Herren

Ditt bönemöte med Herren får effekt

Ditt bönesvar är på väg

Joakim