DEN VÄRDEFULLA SKATTEN

När vi var barn lekte vi jakten på skatten. Det innebar att vi gömde något och sedan fick någon söka rätt på den saken. Då var det fågel, fisk eller mitt emellan som gällde. När man närmade sig skatten så fick letaren höra att ”nu brändes det”.

I Bibeln, Guds Ord, berättar Jesus i en liknelse om en annan skatt och att ”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. I sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.” (Matteus evangelium, kap. 13, vers 44).

Ibland tror vi att vi kan bygga oss ett himmelrike på denna jord. Men det finns många hot och den yttre tryggheten kan lätt falla sönder. Det ser vi många bevis på omkring oss. Jesus säjer att himmelriket är inom oss. Vi måste söka den värdefulla skatten som mannen gjorde. Den låg i jorden så han måste aktivt söka den. När han hittade den sålde han allt han ägde för att få denna skatt. Det kostade honom allt. Men han fick himmelrikets glädje inom sig.

Jesus säjer i Markus evangelium, kap. 1 och vers 15: ”Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet”. Att omvända sig, lämna allt bakom sig och tro på Jesus som är Himmelrikets Konung och Herre, är något vi bestämmer oss för. Det kostade hans liv när han av kärlek till oss gav sitt liv för våra synder och dog på ett kors på Golgata. Men han uppstod på tredje dagen och lever idag. Han vill ge oss himmelrikets skatt i våra hjärtan. Det är värt allt att leta och finna den skatten. Detta rike, himmelriket, är evigt och fortsätter efter vi fått lämna denna värld. Sök Jesus och du finner himmelrikets skatt i ditt liv redan nu. ”För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.” (Jesus Luk. 12:34)

Var välsignad.