EN TRYGG HAND

Hela vår värld driver likt ett skepp utan roder. Vindarna blåser starka från olika håll. Det känns som vi skall lida skeppsbrott. Men mitt i stormen står det en som räcker ut sin hand för att ta oss i sin starka, kärleksfulla hand. Hans namn är Jesus, den levande Gudens son, vårt enda hopp. Johannes döparen pekar på Jesus och säjer: ”Se Guds Lamm som tar bort världens synder.” Jesus har makt att frälsa var och en som tror på honom. Han är full av Nåd och Sanning. I Bibeln kan vi också läsa i psalm 40 ”Jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn och ställde mina fötter på den fasta klippan. Han lade i min mun en ny sång, em lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta och förtrösta på Herren.” Vi får räcka ur vår hand och Jesus står beredd med sin starka hand att dra oss ur den djupa dyn, det som vi inte kan komma ur själva. Han ställer våra fötter på en fast klippa, klippan Kristus. Den gungar inte. När Herren står vid rodret på skeppet så går resan hemåt till himlens land tryggt och säkert. Detta är ett hopp som aldrig sviker oss. Var välsignad.