En Youtube-hälsning i Corona-tider

I 2 Krönikeboken 20 läser vi om Kungen som avvärjde ett annalkande kaos – Kungen fick ett brutalt budskap en dag: ”Fiendehärar är på väg. De är snart vid våra portar. Det dröjer inte länge förrän de står utanför Jerusalems murar.”

En hel stads framtid och existens stod på spel.

”För ett ont budskap fruktar han intet” – säger Psalm 112:7.

Jesaja 43 lyfter fram de trösterika orden -”Även om din väg går genom vatten – går jag med dig, säger Herren”.

Det är inte onaturligt att känna fruktan, när din värsta mardröm gör entré.

Det är inte ovanligt man känner fruktan, när man möter på ett motstånd som känns större än man kan klara av.

Om man, likt Josafat, utvecklar en stark Gudsförtröstan, i de ljusa tiderna – så står man pall och håller ställningarna, när de mörka dagarna gör entré.

Han kände sig förskräckt – men vände sin håg till att söka Herren och utlyste en bön-och faste-kampanj.

Denna andliga mobiliseringen fick en omedelbar uppslutning av alla dem som förstod allvaret i tiden och behovet av ett övernaturligt ingripande från Himlens Gud.

Bönen från Josafat var ärlig och brutalt uppriktig:” Vi förmår inget mot denna stora armé”.

Med andra ord – vi saknar resurser för att kunna bemöta och besegra denna fiende.

Idag är många tagna av allvaret i tiden.

Pandemin är på väg. Den är redan här. Den hotar vår existens. Den skapar oro, fruktan och förvirring.

Den eventuella framtidstro man hade känns avlägsen.

Coronan sätter käppar i hjulen och hotar julen.

Coronan verkar inte försvinna.

Rapporter kommer in som talar om en tredje våg av Corona(!!)

Sent söndagskväll kom rapporter in om att DENTREDJE VÅGEN AV CORONASMITTAN DRAR IN ÖVER SYDKOREA :

Oron är nu stor i landet som var ett av de första att drabbas efter Kina.

– Situationen är oerhört allvarlig. Det blir allt tydligare att den tredje vågen av covid-19-utbrott är i full gång, säger Sydkoreas hälsominister Park Neung-Hoo enligt TT.

Samtidigt varnar idag WHO för att även Europa kan drabbas av en tredje coronavåg tidigt 2021 om Europa även framöver misslyckas med att bygga nödvändig motverkande infrastruktur…

En utröttnings-våg och utnötnings-våg som vill få alla att kapitulera och ge upp. Hur otäckt passande kommer inte bibelordet in som beskriver denna virus-tsunamis effekt på våra hjärtan:

” Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. 27  Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28  Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.” ( Lukas 21:25-28 )

När våg efter våg kommer, vad gör man då?

I det gigantiska bönemötet man hade i Jerusalem den där ödesdigra dagen, stod man tillsammans inför Herren; män och kvinnor med sina späda barn, familjerna, de enastående, män och kvinnor, soldater, de erfarna officerarna, stadens och nationens samlade ledarskap och utryckte i ödmjukhet och förkrosselse sin bön inför Herren.

Då kom tilltalet de alla behövde.

Guds Ande kom över Jehaziel, vars namn betyder ”Gud har gjort sig synlig”.

Han får ett tilltal från Gud.

Följande dag går armén ut ledd av en lovsångskör.

”Tacka Herren – ty Han är god ty Hans Nåd varar evinnerligen”, sjunger man.

När fienderna kommer med svärd, vapen, så kommer Guds folk med lovsång.

Miraklet sker att fienden upplever förvirring och förskräckelse och flyr.

Det hotfulla detroniseras och upplöses.

Lärdomen: lita på Gud. Gå in i bön och fasta för dig själv, din familj, din gata, din släkt, din församling, din ort, samhälle, stad och land.

Fasta och be. Lova Herren. Utveckla en störd förtröstan i tider av fruktan och förvirring.

Herren ska strida för oss och vi får vara stilla därvid.

Fienden vill förvirra dig – vill du förvirra fienden så ska söka Herren, leva i försoning, renhet, frid, utveckla en stark relation till Herren i förtröstan och förtrolighet. Tacka Herren, ty Han är god och Hans nåd varar evinnerligen!!

Gud välsigne dig!