Det kommer bli mörkare – innan det ljusnar

Kära vänner – Igår höll man presskonferens från Rosenbad. Nya restriktioner som träder i kraft inom kort om inte omgående.

När vi igår möttes av nyheten att man ska begränsa allmänna sammankomster till 8 personer from den 24 november, förstår vi att regeringens intention är att man ska undvika den typen av sammankomst som vi har i kyrkan. Vårt förslag är därför att fortsätta att ha verksamheten stängd tills nya direktiv ges.

Vi kommer att spela in hälsningar till församlingen 1-2 gånger i veckan och lägga ut på våra sociala kanaler, hemsida, Facebook.

Detta innebär att all verksamhet i form av gudstjänster ställs in tillsvidare.

Det är nattsvart, sade statsministern på förra presskonferensen. Adventstexterna lyfter fram att det folk som vandrar i det nattsvarta mörkret – skall se ETT STORT LJUS. Ett barn blir oss fött etc. I den mörkaste av tider – så skiner evangelium starkare än någonsin. Hoppets stråle lyser från Betlehem. Lyser upp vår väg och vår värld. lyser upp våra hjärtan och håller oss brinnande.

I Apostlagärningarna läser vi om församlingens bildande och om de första expansiva årtiondena.
Heroiska och ande-fyllda lärjungar som vände upp och ned på hela världen.

De lät inget stå i vägen. De gav sina liv för Jesus. De prioriterade sin församling, sin Herre och de onådda folken.

Nu har facklan förts från generation till generation, över land och hav och nu år 2020 så ber vi och tror att vi som församling kan verka på bästa sätt för att vara en välsignelse för varandra och söka den stads bästa där vi bor och verkar.
Förmodligen så tillhör vi den sista tidens församling.

Låt det sporra oss att löpa vårt lopp väl.
Låt oss inte tröttna. Låt oss inte ge upp. Låt oss be och tro att Guds Ande får inspirera oss till att behålla fältet och få tro att utbreda Guds Rike.

Om fruktan har många namn – har hoppet bara ett namn – Jesus.
Herren är med oss. Herren ska föra oss fram i segertåg där vi går bedjande fram.

Vi kan inte nog understryka att vi vill veta hur ni mår och om ni behöver hjälp.
Vi tackar Gud för alla som fortsätter att stötta församlingen med sina böner, engagemang och ekonomiska medel.

Swish: 123 337 7173 konto: 9570-3932940-4 HBK Bankgiro: 438-6975

Vi tillhör Trons folk. Vi kommer att på denna sida publicera texter men också kortare andakter. Håll dig uppdaterad vad som skrivs på denna sidan och på vår Facebook-sida. Bed för församlingen. Du som vill ha kontakt – hör av dig. Vi vill inte tappa någon på denna svåra resa. Lev nära Jesus. Lev nära Ordet. Lev i bönen.

Gud välsigne dig! Nu kommer det en längre text. Förhoppningsvis ska den texten vara andligt matnyttig, själavårdande – trots av den bär allvarliga drag.

Men Anden vill måla upp att bortom de mörka molnen av Dom som hopar – sig så väntar vårt största hopp – Uppryckandet mot Himelns Skyar & Jesu Återkomst!

Intro/sammanfattning i korthet för dig som inte läser allt på en gång:

När världen darrar. När världen stänger ned – så har Gud inte infört LOCKDOWN. Inte än. När allt ser ut att vara bortom vår kontroll – har Gud fortfarande kontroll. Men för oss gäller LOOK OUT & LOOK UP -BEFORE GOD LOCKS IT UP! Det kan vara stängt på alla sidor – men det är ALLTID ÖPPET UPPÅT!

Snart stängs dock den viktigaste dörren! Vilken dörr? Frälsningens Dörr! Det finns bara EN VÄG IN I FRÄLSNINGEN – DET ÄR JESUS!

Det positiva är att det finns en Ark!

Det positiva är att Du är välkommen in!

Det positiva är att det inte finns någon tvångsanslutning!

Det positiva är att Du kan känna dig trygg!

Det positiva är att Gud vill ha dig ombord -du och hela din familj!

Det positiva är att det inte är fullsatt än!

Det positiva är att maxkapaciteten är högre än 8 personer!

Det negativa är att Domen är på väg.

Det negativa är att många kommer att tacka nej till detta erbjudande.

Det negativa är att snart kommer Dörren att stängas..Det allvarliga är att detta är din och min enda räddning.

Inga försäkringar, fallskärmsavtal håller när Domen kommer.

Det gudomliga är att ditt namn står på vouchern. Du är så välkommen ombord. Kaptenen själv – HERREN -står spanande..

Är det någon som just nu kommer springande mot arken och med andan i halsen tar sig upp mot bryggan? Hur ska vi förhålla oss till detta?

Eller ska vi stå där. Se på. När mörkret väller in. När regnet faller. När dörren stängs.. Idag är frälsningens dag. Skjut inte upp ditt livs viktigaste beslut. Bekänn din synd. Bekänn Jesus som din Herre. Slut på sammanfattningen.

Noa lade ned hammaren en stund. Nu var snart denna byggnation färdig. Detta gigantiska båtkomplex stod där imponerande till storlek och form. Under en hel mansålder hade Noas projekt förlöjligats, hånats och väckt både förargelse och nyfikenhet.

Arken var 150 meter lång, 25 meter bred och hade en höjd av 15 meter, 1 Mos. 6:15. Båten var indelad i rum i tre våningar, den hade ingång på ena sidan. 

Arken har bara en dörr. En dörr. Inte flera. Bara en. Det finns bara en väg in i Frälsningens Ark – Jesus Kristus.

Dåtidens störste och ende predikant levde inte i skymundan. Hans tro och hans fokus blev en daglig påminnelse för dåtidens människor om den annalkande Domen. Arken stod för frälsning undan Domen.

Grundordet för försoning sägs finnas i ordet kaphar [Strongs H3722] (hebr) betyder att övertäcka, sona, försona eller lösen, förlåta, rengöra och vara barmhärtig.Kopher [Strongs H3724] är substantiv och betyder alltså försoning. Kaphar/kopher är roten till ordet cabboret som betyder nådastol, som var locket på arken i tabernaklet och som skylde de tio budorden.

Arken beskriver vad som händer när Jesus får komma in i en människas liv och ta över. Jesus beskrivs som vår nådastol – han är medlaren mellan Gud och människa.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron

Ordet qen [Strongs H7064] som översätts kamrar i arken betyder också näste, bostad, kammare och rum – en förebild på det Jesus säger om Faderns hus.

Joh 14:2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Försoning var och är Guds uträckta hand. Försoning är en del av Guds heliga dna. När slavarna i Egypten skulle frigöras från sina förtryckare så blev försoningen till dom och till befrielse.

Då ströks blodet av ett slaktat offerlamm på dörrposterna till alla de hundratusentals hebreiska familjer som i generationer och århundraden levt som slavar förtryckta under de mäktiga faraonerna i Egypten.

Flera århundraden senare är det dags för den ultimata räddningsoperationen. En hel mänsklighetsskuld, skam, tyngd vilar på en mans axlar. Piskad, sönderslagen, torterad, förkastad av både människor och Gud. Han som var utan synd blev gjord till synd.

På korset rann Jesu eget blod nedför Förbannelsens Träd. På korset möts Domen och Försoningen. På korset möts förbannelsen och Guds nåd.

Dagen då all Dom kom över Domaren. Dagen då Befrielsens timma inleddes.

Det skulle komma en Domens Dag för Noas samtid. Mitt i allt buller och larm. Mitt i alla våldsbrott, våldtäkter, plundringar, lögner, hat, orenhet.

Inget kunde hindra att domen skulle verkställas. På SVT sänder man en serie om ”DOMEDAGEN”. Mer eller mindre sanna bilder presenteras. Guds Ord har den sanna bilden. Om det ämnet får vi återkomma till i en annan predikan.

När domedagen närmar sig – då gäller det att vara beredd. Förberedd på det som skulle komma. Den dagen skall allt förändras.

Pulsen hade tagits på Noahs tid: Gud såg att människornas ondska var stor. Så extremt ogudaktig var den tidsåldern att Gud ångrade att Han hade skapat människorna. Man åt, drack, festade på kanten till en avgrund.

Enligt gamla rabbiner från Babylon så ingick män äktenskapskontrakt med varandra, på Noas tid. Jesus säger i Matteus 24 och framåt att ”som det var i Noas dagar -så skall det vara innan MänniskoSonen kommer”…

Där är vi nu. Tidstecknen hopar sig. Våldet breder ut sig. Noas samhälle och vårt samhälle löper parallellt med våld, ondska och orenhet. I den sista tiden ska man kalla ljuset mörkt och mörkret ljust. Polariseringarna ska öka mellan generationer, nationer, folkgrupper, etniska minoriteter mot varandra, militära konflikter, terrorism, klimatförstöring, moralisk dekadens.

Vår mänsklighet är som ett sjunkande Titanic. Våra samhälle har prövats i den himmelska rättvisans domstol. Vår mänsklighets timglas har inte mycket sand kvar. Tiden krymper för varje dag. En dag närmare domen.

I kyrkoårets texter står detta att denna söndagen ( söndagen 15/11 ) är söndagen INNAN Domsöndagen!!

Lukasevangeliet kapitel 17, vers 20-30

Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon.
Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”
Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det.
Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem.
Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag.
Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.
Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar.
Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla.
Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde,
men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla.
Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.

Klimatalarmister borde inse att det verkliga hotet är synden. Osunda värderingar skapar en osund värld. I en andlig nedsmutsningskultur riskerar de gudomliga värderingarna att eroderas bort. Vår världs obalans består i att vi har gjort uppror mot Herren Gud. Vårt hopp står till Hans händer som är utsträckta till försoning.

Miljöföroreningar på det andliga planet skapar en cancer inne i människans själ och uppmuntrar henne i ett avståndstagande från Herren och uppmuntrar till ett fortsatt uppror mot Gud. På sådd kommer skörd.

Vaccinet mot mänsklighetens största fiende – synden – finns i frälsningen. Åt dem som tog emot Honom -gav han rätten att kallas Guds barn”. Vi lever alla under förgängelsen. Vi har alla syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud, säger Bibeln.

”Syndens lön är döden – men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus!”

Vi är alla smittade av synden.

Alla är idag medvetna om denna livsfarliga corona som redan skördat mångas liv. Många är redan smittade och flera blir smittade för varje dag som går. Tyvärr kommer många dö. I och med att det inte finns något botemedel eller vaccin än – så kan smittan komma att spridas ytterligare. Bibeln omnämner att ett av tidstecknen innan Jesus kommer ska vara globala epidemier -pandemier.

Jordiska myndigheter uppmanar oss att vara vaksamma och att leva i ständig beredskap och att försöka undvika miljöer där vi riskerar att utsättas för smitta. Det finns grupper som är i högrisk-zonen. Vi uppmanas och instrueras i reklam och i affärer och på tv och på sociala medier att tvätta våra händer. Att leva rent gör att smittan förhoppningsvis inte kan överleva i vår närhet.

Bibeln uppmanar oss att leva rent. Att inte utsätta oss för den smitta som synden medför i denna världen.

Vi kan se tecken på dem som har drabbats av viruset.

Vårt samhälle behöver inte bara tvätta händerna utan vi behöver tvätta våra hjärtan.

Det enda som kan rena oss är Golgata-vaccinet. Det gäller inte om vi inte vill ta emot det. Det finns ingen himmelsk tvångs-vaccinering. Prislappen på att ta fram vaccin är hög. Många värden står på spel. En hel världs framtid står på spel.

Golgata vaccinet har visat sig effektiv i mer än 2000 år nu.

Den har inga farligare biverkningar eller plågsamma effekter på den vaccinerade.

Man kan dock uppleva en stark ovilja att synda och man får en inre lust att inte längre leva ett ytligt och omoraliskt liv. Hjärtat förvandlas och munnen, synen, fokuseringen och livshållningen förändras totalt. Golgata vaccinet frälser oss omgående men verkar i oss på långsikt med.

”The Age Of Atlantis”. Detta var Atlantis. Tiden innan floden kom. Tiden innan domen kom. Tiden innan himlen öppnade sig och havsdjupen släppte fram allt. Tiden innan katastrofen fanns ingen katastrof medvetenhet.

Det fanns ingen medvetenhet om den annalkande domen i alla fall. I alla panelsamtal om den dåtida världens framtid -fördes inte detta på tal. I all hets, i all jakt på senaste njutningen så var man andligt blockerade.

En tid som gjort som sig oberoende av Gud – men beroende av andra gudaväsen. Man var djupt religiös på Noas tid. Men man hade börjat dyrka månen, solen, stjärnorna och fruktbarhetsgudar.

Materialism, sensualism, egoism, hedonism. En andlighet utan Herren. Den tiden varnar Bibeln för. Om Bibeln och Herren Jesus varnar för denna tiden så borde vi ta varningen på fullaste allvar!!!!

Adams och Evas söner hade valt att gå åt olika håll. Det första brödraparet ut var Kain och Abel. Abel blev mördad av sin bror Kain. Den tredje sonen Set valde att gå en väg som hade fokus på Herren.

Och det är i det släktledet vi finner Enok, som vandrade i umgängelse med Gud. På den tiden började man åkalla och prisa Herrens namn. Noa föddes in i en from släkt som hade svurit sitt hjärtas trohetsed till Herren Gud.

Varje generation måste välja själv: ”Quo Vadis”? heter boken som beskriver den första krsitna församlingen i Rom. Vart går du? är titeln på latin. Vart går du? Vart är du på väg?

Innan Domen kommer så kommer en varning. Gud vill varna oss.

Vägskyltar i trafiken vill uppmärksamma oss vad som väntar på vägen. Varningsskyltarna är uppsatta av omsorg och kärlek till oss. Vår tid vill montera ned varningsskyltarna och helst misskreditera, förminska, kriminalisera de som varnar för annalkande katastrof och oundviklig dom. De vill sätta upp egna skyltar på den politiska arenan och på de sociala media-plattformarna osv.

Man har kastat omkull och vräkt omkull de bibliska vägskyltarna i vår värld. Förvirring råder.

Profeten varnar oss – Var är urtidens stigar? Uppmaningen från Himlen är VANDRA PÅ DEM!

Så säger HERREN: ”Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.

Men de svarade: »Vi vilja icke vandra på den.» – Jer 6:16

”Ju längre jag lever, ju mer övertygad blir jag om att världen inte behöver något nytt Evangelium, som några påstår sig tro. Jag är helt övertygad om att världen inte behöver något annat än ”de urgamla stigarnas” djärva, fullödiga och orubbliga undervisning.” J.C. Ryle

Spelar ingen roll om din far var skapad av Gud själv. Då spelar det ingen roll om din far heter Moses, Joshua eller Petrus. Du måste välja själv. Joshua sade ”Jag och mitt hus ska följa Herren!!”

Därför går det:

  • Att leva med ett hopp i en hopplös tid
  • Att aldrig förlora hoppet
  • Att skapa hopp
  • Att bli en del av den himmelska lösningen
  • Att bygga en hållbar räddningsbåt
  • Att bygga en portal

”Hans Namn ska ge hopp till folken”…

Det mänskliga hoppet skiljer sig kraftigt från det himmelska hoppet.

Handlar om att ge folken hopp. Stefan Löfvén sade i fredags på en nationell presskonferens om den ökande smittspridningen: ”Det ser nattsvart ut”! Inte mycket att hymla med där inte. Men inte heller mycket hopp till en nation som vill ha tröst, lindring och som vill ha det så normalt som möjligt igen. ”Som det var innan”.. Det kommer aldrig bli som förr igen, är jag rädd för. Annars brukar många hylla det onormala i vårt land.

Jesaja proklamerar:” Det folk som vandrar i mörker – ska se ett stort ljus”.

Jesus kom för att ge hopp. Guds Rike består av tro – hopp och kärlek.

Därför blev församlingen hopplösa till Jesus andades på dem och de fick uppleva Anden så att de kunde förmedla hopp.

Att leva med ett hopp i en hopplös tid innebär att aldrig förlora hoppet och ha kraft att skapa hopp. Det fanns två typer av människor redan då: Dem som tar emot och de som står emot.

I en tid när majoriteten vänt Gud ryggen… hade Noah funnit nåd.

Det han funnit- ville han dela vidare – så är det med oss eller hur?

1 Mos 5:29 sätts Noas namn i samband med det hebreiska ordet ”nacham” som översätts med både ”trösta” och ”ångra”.

Kanske kan ett förslag på detta vara att ordet som Noa kopplas ihop med kan betyda ”i kris finna vägen genom”.

Ordet översätts då med ångra när man är på väg in i krisen och trösta när man har kommit igenom densamma.

Programförklaringen för Noas liv blir då att han skulle få gåvan att finna vägen framåt för mänskligheten genom en mycket svår kris, vilket syndafloden ju onekligen var.

En portal in i Guds hjärta – in i framtiden – in i frälsningen. På förbannad mark – bygger Noa en välsignad ark.

För det går att bygga något när allt rasar samman. För det går att stå kvar själv. Det går att hoppas när alla andra har slutat att hoppas. Det går att överleva när alla har lämnat. Men det är tufft, mycket tufft.

Gud erbjöd räddning till ett folk i en tid – där man inte ville lyssna, ta emot och förstå.

Tänk: Att leva med ett hopp i en hopplös tid – Att aldrig förlora hoppet – Att skapa hopp.

Noa levde i en hopplös tid och han erbjöd hopp.

Att blicka in i Noah s tid är som en Netflix film med värsta science fiction. Det var i ändock i början – men ändå så nära slutet man kan komma.

Det är som att kika in i ett apokalyptiskt futuristisk scenario. För det som skedde då sker nu.

De samhällen som Lot och Noah levde i:

Det som behövdes då behövs nu. Män och kvinnor som inte ger upp. Trons män och kvinnor som inte backar eller baxnar för tidsandan, för populismen,

Noa backade inte. Han var hellre gudomligt korrekt än politiskt korrekt.

Det som världen ropar efter då – ropas det efter nu.

Men det världen föraktade, försköt då – det föraktas – förskjuts idag.

Det som förförde mänskor då…det förför människor än idag.

Det som erbjöds då ska erbjudas idag:

  1. Evangelium. De goda nyheterna!
  2. En öppen dörr – vägen till frälsningen – innan domen kommer..

För det kommer en domens dag då alla knän ska böjas och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Böckerna kommer att öppnas. Där kommer den sanna bilden fram hur vi levde och förvaltade vårt liv. Livets Bok kommer öppnas – där står deras namn som bekände sig till vad Jesus gjorde för oss på Golgata – om man har sitt namn skrivet där kommer man inte gå under utan gå hem.

Det gudomliga mod som fanns då – måste finnas idag.

Det som gjordes tillgängligt då – måste göras tillgängligt idag

Den dörr som stod öppen då – står öppen idag.

Den dörr som stängdes då – den dörren ska snart stängas.

Den börjar redan stängas.. Men det finns tid och plats än.

De som dröjde för länge då – missade deras största chans.

Du som dröjer idag – bestäm dig innan tiden går ut. Det finns ett ”bäst-före-datum”.

Jag skulle beställa en biljett till Stockholm.

Jag velade och kände mig osäker. Jag hade platsen i femton minuter. Men tiden krympte. Till slut så fanns inte platsen kvar.

Nådatiden är dock begränsad.

Medan mörka moln vällde in och permanentade sin närvaro, mörkret bredde ut sig och det skedde en successiv satanisk invasion i människors medvetande så skedde en parallell nedsläckning & nedmontering av det andliga försvaret.

Motståndsviljan linjen var bruten bland Guds Folk. Fienden hade brutit igenom och läget var katastrofalt. Guds folk hade kastat in handduken. Motståndsviljan var i praktiken noll.

De som en gång levt hängivna liv för Herren hade successivt förförts av tidsandan.

De trodde att det var balans att ha ett ben i världen och ett ben i församlingen.

Det går inte att bygga sitt liv både på Klippan eller på lös sand.

Det hade tappat den andliga urskiljningsförmågan och tappat den andliga balansen.

Människor utan bra balanssinne faller lättare än de tror.

Hur ser det andliga balanssinnet ut?

Laodicea var en av de mest nyktra och välbanalserade församlingarna i mindre asien men lättlurade.

De hade de tjusigaste mantlarna i men de var ändå de mest andligt nakna.

Det går att kamouflera andlig nakenhet en tid med mycket prål.

Den som har öron hör vad ANDEN säger till Församlingen.

Balansen sitter i hörseln – i innerörat. Man hade slagit dövörat till..

Att kompromissa är vägen bort från Gud.

”Den som har öron han hör vad Anden säger”..

Tillbaka till ”Atlantic City” – På marken låg vimpeln, baneret, flaggan låg smutsig och nedtrampad av extremt starka krafter. På Washingtons gator tänder antidemokratiska och antikristna grupper eld på den amerikanska flaggan. Där ligger den. Nedsmutsad. Solkad. Brinnande. Hån och förakt kan aldrig bygga ett land.

Dåtidens mäktiga Atlantis tronade. Som idag. Eliten av liberala krafter i media, filmindustrin och i den politiska synliga atmosfären och aktörer i mörkret skyr inga medel att lyfta, lufta och proklamera sin agenda under falsk flagg.

Högmod, materialism, mammon, tillbedjan av jaget, slavägande var en konstform.

Mitt i allt detta gjorde Herren Gud en översyn, en rond i världen.

I alla områden, i alla kvarter, i alla städer, i alla delarna av den då den då bebyggda världen fanns ingen rättfärdig kvar! Ingen man eller kvinna som ville leva för HERREN.

Men så lös ljuset starkare på en plats.

En plats där mörkret inte hade kuvat.

I en värld av nedsläckta hjärtan fanns det bara ett brinnande hjärta kvar!

Hur är det när Herren går ronden och ser över Jorden denna dag?

Vad händer på vår planet? Vad händer i vårt gamla Sverige`? Vad händer i vår sargade värld? Vad händer bortom Atlanten på den amerikanska kontinenten? Dimman ligger tät. Vem kan se den klara bilden i vår polariserade värld? Vad är människan sysselsatt med? Vad är vi upptagna med? Vad är jag upptagen av? Jesus varnar för att många ska sluta tro. Många ska somna i en tid då vi behöver vara som mest vakna, alerta. I en tid där många lämnar sin post, kastar in handduken och lämnar de rättfärdigas led och allierar sig med världsandans värderingar, ande och vision.

Vad är du upptagen med? Vad är jag upptagen med?

Vad vill Gud att du ska vara upptagen med?

Det kommer dina barn att bli upptagna med.

Det finns inget större än att barnen får leva och bo nära arken.

Behovet av män och kvinnor efter Guds hjärta.

Noah älskade sin tid så mycket att han inte gav efter för kompromiss, status quo.

Det var kärlek som gjorde att han orkade – när armarna inte bar längre.

Det finns inget som säger att Noa hade anlitat extern hjälp. Men som ensam båtbyggare så fick han hugga ned de stora träden, såga, snickra, forsla hem allt detta tunga själv. Så småningom kom sönerna och säkert bistod de sin fader Noa.

Om utmaningen var fysiskt krävande så är det inget mot den andliga utmningen.

Om det bara fanns en bibeltroende, gudfruktig man kvar på Jorden så hade han nog känt av ensamheten och utsattheten. Det fanns inga kristna dagstidningar, kristen media, kristna konferenser. Det fanns bara en familj kvar. Last man standing! Det fanns ingen instans utanför hemmet som uppmuntrade honom i hans tro. Däremot så var hans farfar Metusalem kvar i livet fram till den dag det år då floden kom. Metusalem var himmelskt förankrad och hade kopplingar tillbaka till Edens Lustgård.

Låt ljuset som Herren tänt i dig lysa starkare än någonsin.

Gud har sett dig. Du har funnit Nåd. Du har ett förbund med Herren. Du är viktigDu är salt och ljus.

Håll fast i din krona, säger Herren i Uppenbarelseboken. Det är inte helt enkelt när alla andra har kastat av sig sina kronor för länge sedan..

När allt annat bling bling har blivit så mycket viktigare. Avfallet var stort. Så även idag. Som det var på Noas tid. Noah var en sanningssägare i en tidsålder präglad av lögn.

I filen om Winston Churchill så ser man i trailern:

”He was their last choice – but their only hope!” Han var deras sista val – men deras enda hopp!

Himlen har sett dig din kamp.

Den frihet och den frimodiga Gudsnärvaro som präglade Noah – kan prägla dig och dina steg och din familj och livs-vison!

Du kan lämna samma spår.

”Mörker övertäcker jorden – men över dig övergår HERRENS HÄRLIGHET!”

”Never give up! We will never SURRENDER!”

I löparsammanhang brukar jag citera följande uppmaning till uthållighet:

”Som make excuses to quit – Some make excuses to keep going”!

Han möblerade in nåd.

Det som världen saknade. Det som världen längtade efter.

Det som världen värjde sig mot.

Det som skapade ett intresse – ett förakt – ett avståndstagande.

Det hade, ägde och förvaltade Noah.

Det himmelska arvet bars av en enda man. Du är bärare av ett himmelskt arv.

Den gudomliga lågan fanns kvar. Lågan brinner väl fortfarande i ditt bröst?

I en enda mans bultande bröst.

Han lät sig inte skrämmas eller passiviseras utan han började jobba hårt ned att bygga en ark. Låt dig inte skrämmas till tystnad eller frestas till passivitet.

Gud hade en räddningsplan som gällde alla. Den gäller dig

Så det fanns En som lyssnade mot himlen. Vad lyssnar du på? den du umgås blir du lik. Lyssna in den himmelska rösten. Gud talar – men få vill lyssna..

Så fanns det en man kvar.

Så fanns det alltså en man kvar på muren. Behåll din plats på Muren.

”Noah was not an emotional guy – but a devotional guy”. Han levde i tro.

Han älskade människorna mer än tidsandan. Visst gör vi det. Vi älskar människorna för mycket för att falla i kompromiss. Vi kan inte tiga när vår röst behövs höras mer än någonsin.

Han reste ett annat banér. Ett heligt banér. Låt ditt liv vittna. Låt ditt liv få folk att lyfta blicken mot Gud.

Pga trycket från tidsandan hade många troende kapitulerat, man hade resignerat ( de kanske inte skulle erkänna det men de var lurade av sin egen sk vishet ). Kapitulera inte. ge inte upp. Håll fast det du har.

Gudsfruktan behåller dig vid liv. Att ha kanalen klar uppåt gav Noah drivkraft framåt.

Gudsfruktan gör att du kan navigera i en svår tid.

Gudsfruktan gör att du kan lyssna in tonen från Himlen. Gör att du finner NÅD AV HERREN. Herren ser dem som står kvar. Herren ser dem som inte böjer knä för denna tidsålder.

Gudsfruktan gör att du kan gå när andra backar eller stannar eller lämnar ”Den Heliga Vägen”.

Gudsfruktan gör att du fortsätter när andra ger upp.

Samtiden kunde inte prägla Noah.

Men Noah präglade sin samtid och framtid och blev samhället till dom. Så är det med dig och mig. Vår tro ska förändra världen – inte tvärsom..

En väldigt aktiv period väntade efter att den himmelska kallelsen nått honom.

Inte en tid av passivitet och” tyck synd om mig”, ”jag är ensam kvar”-känsla.

Han kände av den gudomliga sanktionen.

Han kände Andens vingslag & Guds närvaro öka varje dag.

Elden brann i hans hjärtat och ögon som aldrig förr.

Uppdraget och hans lydnad och överlåtelse skulle ge han större kraft.

Han fällde mer träd än nånsin.

Han sågade mer än nånsin.

Han kämpade mer än nånsin.

Han satte sig inte ned och gav upp.

Därför är han en troshjälte utöver det vanliga.

Det är lätt att stå omgiven band tusenden eller hundratals andra hängiva trossyskon.

Men hängivenheten och troheten och mognaden prövas – när inga lampor lyser längre.

När inga andra sträcker händerna uppåt.

När alla andra gett upp och gift sig med samtiden och böjt sig under den politiska korrekthetens piska och ideal.

Så fanns det en enda kvar – ”That is star quality”.

Noa var kallad och hade gensvarat på kallelsen.

Noa hade förtröstan.

Noa var motiverad.

Noa levde i lydnad.

Noa löpte uthålligt. ”Och uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja”..

Noa höll ut till slutet.

I Noas fall fanns friden på insidan.

Noa hade funnit nåd inför hos Gud.

Finner du nåd – finner du frid – finner du frid – finner du glädje finner du glädje är du beskyddad och kan leva i tro – av tro – skapa tro – behålla tron i en destruktiv miljö.

Ditt liv är inte kopplat till det temporära utan till det eviga.

Allt det du ser runt omkring kommer förr eller senare att raseras.

Ditt liv & din identitet är inte kopplad med tidsandan – utan med Han som fanns före allt!

Ditt liv – din identitet är kopplat till det som inte kan förstöras – utan till det eviga bestående och hållbara.

Vi kan inte alltid förändra våra omständigheter – men vi kan påverka vår inställning.

Noa riktade in sin parabol uppåt -varifån skulle hans hjälp komma? Den som riktar in sin parabol mot Himlen kan färdas framåt – utan att mattas.

Friden skapar balans – beredskap – beskydd.

Han var förankrad i något större än allt annat.

Tänk att ha en tro som bär dig och andra alla.

I en miljö av utsatthet…. Allt var genomsyrat av ett uppror mot Gud och tillbedjan av lusta.

Men mitt i allt detta så kom det en uppenbarelse – uppmuntran från himlen.

Gud vill uppmuntra dig: ”Fortsätt gå med mig”!

Du som funderat på att ge upp – Ge inte upp – snart kommer vi höra slutsignalen!

Uthållighet handlar om att kunna hantera påfrestningar av det fysiska andliga eller själsliga slaget.

För långdistanslöparen handlar det om förmågan att att kroppen kan klara av löpningen och underlaget, är rätt tränad & utrustad och att de inre organen fungerar.

Viktigt att vara beredd att disciplinera sig. Viktigt att förbereda sig att bygga upp en överlåtelse.

Johannes drog sig undan i öknen tills han skulle träda fram inför Israel.

Att vara förberedd på smärta och motgång om du vill uppleva framgång för Gudsriket.

Enligt en undersökning handlar uthållighet om kondition – ett inre tillstånd och om förmågan att arbeta nära sin max kapacitet under en längre tid.

Det finns självklart en vilja att ge upp när tröttheten kommer och apatin vill slå sina klor i dig” varför gör jag det här”?

Going back is not an option giving up

God is with us in the mountains and in the Valleys and in Every step between!

Han stod inte ensam trots allt – du står inte heller ensam!

Han gav inte upp – han fortsatte att tro – fortsatte att leva efter de värderingar ( vilja & vision ) som präglat hans familj under gångna tider.

Han hade inga yttre förutsättningar att lyckas – han hade mao inget som talade för en förändring.

Om Abraham sägs det där inget hopp fanns hoppades Abraham ändå.

Hesekiel säger att Abraham vare en enda man – men likväl intog han hela landet!

Han kastade inte in handduken.

Det fanns säkert många som ville dödförklara hans tro eller båtbyggare projekt.

Det var nog inte många som uppmuntrade honom att hålla ut

Kämpa på!!

Han överlevde genom och tro genom nåd,.

Han assimilerade sig inte Han anpassade sig inte.

En glädje – en iver – en angelägenhet – en uthållighet.

Trots det tänkte han inte:” Om inget radikalt händer – så går jag någon annanstans”.

Noa ingick i ett förbund som drog till sig himmelsk uppmärksamhet och Jesu beröm!

Han hade en sponsor – en som står för resurserna. Noa hade alla sina resurser i Herren!

Ingenting av mina resurser ska fattas dig, sade Herren.

Inga flygplatser där människor kunde färdas över kontinenter. Men ondskan och godheten färdas ändå över kontinenterna.

Men människan var välutvecklad, välutbildad, vältränad, välmående och väldig.

Människan hade byggt städer och skaffat sig fördelar.

Nöjesindustrin, lusten, lustan var honnörsorden.

Jorden uppfylldes av våld. Idag som igår – förr som nu.

Atmosfären led av en andlig – oren – ockult – våldsam – nedsmutsningskultur.

Men det fanns en annan kultur en annan doft en annan ton en annan kraft en annan ande

En ande-fylld gemenskap – den Guds-inandade gemenskapen.

En gemenskap som identifierade sig med det eviga och det himmelska, det sanna, det rena och inte med det ytliga jordiska.

Men Noa hade funnit inför Herrens ögon

Innan står det beskrivet om Jordens tillstånd människans tillstånd

Det handlade om jordens och människans framtid.

Det handlade om den fallna människans tillstånd & konsekvenser framtid.

Gudsmänniskans tillstånd är ljus. Vi har inte endast blicken fäst på denna tidens vågor och stormar.

Vi har blicken på Han som kommer på världshavens vågor och stormbyar.

Vi har blicken fäst på Han som har all makt i himlen och på jorden.

Vi har blicken fäst på Han som kommer näpsa denna tidens vågor och stormar en dag. Vi har blicken fäst på Han som kommer lyfta oss upp ur de mörka djupen.

I den stund Petrus tänkte ”Nu sjunker jag ned i djupen. Jag kan inte bemästra dessa vågor”. Då kommer Jesus. Då sträcks den välsignade handen och armen ut. ”Min hand är inte så kort så den inte kan rädda”, säger Herren.

Ett uppryckande sker där ute. En upprättelse. Trots alla hotande element så kommer Han som bemästrar alla (!) element. De kom över till andra sidan.

Vi har en hamn som väntar på oss. Vi har ett hemland som väntar på oss.

Vi är himmelska medborgare. Vi är himmelska patrioter. Vi ger vår hyllning till Han som – JAG KOMMER GÖRA ALLTING NYTT! I WILL MAKE ALL THINGS GREAT AGAIN!

Noas fortsatta historia – han hade funnit vilan i Gud – han hade behållit tron på Gud.

Det finns en fortsättning på vår historia!

När den övriga världens historia går mot sitt slut – då går vår historia mot sin början och uppfyllelse.

Malaki 3:16-

16 Men därunder hava också de som frukta HERREN talat med varandra; och HERREN har aktat på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte till åminnelse av dessa som frukta HERREN och tänka på hans namn.

17 Och dessa, säger HERREN Sebaot, skall jag hava såsom min egendom på den dag, då jag utför mitt verk; och jag skall skona dem, såsom en fader skonar sin son, som tjänar honom.

18 Och I skolen då åter få se, vilken skillnad det är mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som icke tjänar honom.

Kapitel 4
HERRENS dag. Profeten Elias tillkommelse.

1 Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då skola alla fräcka människor och alla som göra, vad ogudaktigt är, bliva lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.

2 Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

För några år sedan samtalade jag med en bekymrad vän. Han var oroad för utvecklingen i samhället på alla plan. Framför allt rörde sig frågeställningarna kring det tilltagande våldet och det moraliska förfallet. Han hade en kristen bakgrund – men han hade inte kunskapen om att Bibeln tydligt talar om att vår tid kommer präglas av ett avfall och att mänskligheten kommer präglas alltmer av en upproriskhet mot Gud, Guds Ord och Bibelns syn på familjen, äktenskapet mm.

”Det kommer bli mörkare – innan det ljusnar”, sade jag. ”Natten är inte över än. Morgonen har inte grytt än. Snart kommer Jesus”. Detta överraskade min vän så han utbrast med ett leende:

”Så du menar att det finns hopp?”

Jesus beskriver att slutet ska påminna om begynnelsen. Dessa texter lyfts fram denna söndag i det svenska kyrkoårets texter.

Sodom & Gomorra och Noas städer har fallit i glömska. Det sjunkna Atlantis finns inte längre. Himmel och Jord ska förgås, säger Jesus, men Mina Ord ska aldrig förgås. Alla riken på jorden har ett slut. Men inte det Riket vi tillhör.

Den som lever ett rättfärdigt liv – kommer aldrig falla i glömska.

Den rättfärdige kommer aldrig och kan inte heller vara ensam. ”You never walk alone”.

Tron i singularis kan härdas och prövas och växa i krävande & kvävande miljöer.

Då visar det sig vilka kvaliteer det finns i mannen kvinnan människan.

Inte ens om man är utsatt och ensam.

Men en människa kan märkas i sin tid och definitivt märka sin tid & samtid.

Inte att samtiden ska märka oss utan tvärtom…

Svårt att föreställa sig att vara ensam troende i en värld.

Men hans identitet, värde och självförtroende satt inte in ensamheten eller i utsattheten – den satt i hans identitet i Herren

Skyddad identitet. Han kände av skyddet från Himlen.

Att falla för trycket grupptrycket och för tidsandan – hade drabbat så många andra, men inte Noa.

Nåden fyllde hans tros lungor och gav han det andliga mannamod – den motivation som behövdes i den andligt utmattande striden – den uthållighet – den offervillighet – den lydnad som krävdes och som inspirerade till stordåd i en tid när alla hade kapitulerat för den aggressiva och förföriska ondskan.

Noa vars namn betyder vila, tröst och ro. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom och Han befriar dem, säger David i Psalm 34. Ett lugn. Ett metodiskt arbete som dag efter dag löpte på.

Han fick en verksamhets beskrivning. Han fullföljde sitt arbete. Men en dag kom den sista arbetsdagen. En dag hördes det sista hammarslaget i dalen. En dag lade han in sin verktygslåda i arbetsboden. En dag gick han in arken med sin familj. En dag var arken fullbemannad. utanför stod en del som tvivlade. Men en dag så stängde Guds hand arken.

Vi lever i den sista tiden. Nästa söndag är det Domsöndagen. Alltså en vecka kvar till domens texter ska förkunnas. Vi har en liten tid kvar. Hur länge vet vi inte. Vi kan bara ana att tiden krymper och att vårt budskap och ärende hastar. Inte lång tid kvar innan Nådens Tidsålder går mot sitt slut.

I 2000 har Arken stått med öppen dörr. Evangelium har inbjudit människor på alla kontinenter in i Guds frälsningsark. Många har tagit emot. Nu är snart uppdraget slutfört. Men än idag vill vi mana vår omgivning. Än idag vill vi varna för domen. Än idag vill vi hjälpa människor i vår närhet till omvändelse.

Må vi använda tiden väl. Må du svara JA när Herren kallar dig. Må vi alla vara redo. Snart stängs dörren. Snart faller domen. När dörren stängs kan vi känna oss trygga om vi är på arkens insida. Utanför Arken vill du och jag ej vara den dagen.

Vad väntar efter den stängda dörren?

Vad händer när dörren öppnas igen? Då ska vi få se Jesus. Då är vi hemma. Då vi går över landbryggan, bildligt talat, ser vi en ny värld där inget ont finns. Ditt hemland. I all evighet.

Vår uppgift som kristna är att berätta om Jesus Kristus och tron på honom, som är den enda vägen till Gud. Denna världen är under dom men Jesus är ”arken” som räddar oss från att gå förlorade. Gud kommer själv att rena och rädda sin skapelse, enligt 2 Petr 3. Vi klarar inte den uppgiften på grund av synden och det gäller för oss att vara på ”Guds sida” och gå in i ”frälsningsarken” som heter JESUS.

1 Mos 6:12 Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. 13 Då sade Gud till Noa: ”Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. 14 Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar [qen H7064] och bestryk [kaphar H3722] den med jordbeck [kopher H3724] både på insidan och utsidan.

2Petr 3:6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

Matt 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

Filipperbrevet kap 3, vers 20-21 kap 4 vers 1

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.
Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.
Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.

Amos kapitel 8, vers 9-12

Den dagen, säger Herren Gud,
låter jag solen gå ner vid middagstid
och lägger jorden mörk på ljusa dagen.

Jag vänder era fester i sorg
och alla era sånger i klagan,
jag klär alla höfter i säckväv
och låter alla gå med rakat huvud,
jag sänder sorg som efter ende sonen
och låter slutet bli en bitter dag.

Ja, den tid kommer,
säger Herren Gud,
då jag sänder hunger över landet —
inte hunger efter bröd,
inte törst efter vatten,
utan efter att höra Herrens ord.

Då skall de irra från hav till hav,
driva omkring från norr till öster
och söka efter Herrens ord,
men de skall inte finna det.