PÅSKHÄLSNING FRÅN PASTORN TILL FÖRSAMLINGEN & DESS VÄNNER:

Käre vän i Hälsobackskyrkan i Ystad:


Vi vill med detta brev skicka med en hälsning till er alla i dessa omtumlande tider.
Hädanefter kommer all information att förmedlas via församlingens hemsida & Facebook-sida. Har du inte tillgång till internet ber vi dig kontakta oss eller någon som har tillgång till internet.


Ingen har undgått den prövning vår värld går igenom just nu.
I och med att regeringen valde att förbjuda sammankomster över 50 personer så påverkar detta många församlingar i vårt land på olika sätt.
Även vi Hälsobackskyrkan påverkas.


Vi har inte längre samma självklara möjlighet att träffas till gudstjänst och vår verksamhet och vår gemenskap sätts på prov.


Vi saknar alla de naturliga mötesplatserna vi haft fram till nu.
Vilken förmån det är att få mötas till gudstjänst, lova Herren, lyssna till Guds Ord och dela gemenskapen vid borden.


Nu undrar ni – hur ska det se ut framöver? Den frågan har vi alla brottats med.
Det som sker i vårt land & omvärld kan fortsätta under en lång tid.
Vi lever helt klart i de sista tiderna.


Att vara förankrad i en personlig Guds-relation, i Guds Ord, i en bönegemenskap och i en levande församling är livsnödvändigt för trons fortlevnad och överlevnad.


Daniel och hans vänner kännetecknades av några viktiga egenskaper:

  • De ville söka Gud.
  • De försummade inte sitt andliga liv trots att de levde i ansträngda tider och trots frestelsen att ge upp.
  • De möttes tillsammans för att inspirera varandra att lyssna in Gud och för att få kraft till att vara salt och ljus i Babylon.
  • De kunde inte stava till kompromiss.
  • De visste att om alla andra dörrar stängdes – så kunde de alltid öppna sitt böne-fönster mot Himlens Gud.

Vi har försökt att nå ut de senaste veckorna till församlingens medlemmar & vänner genom sms, sociala media, mejl, personliga möten och telefon.


Vi kommer denna söndag spela in en enklare gudstjänst som kommer sändas på Hälsobackskyrkans hemsida & Facebook-sida, förutsatt att tekniken fungerar.


Vi vill uppmana och uppmuntra dig till att hålla dig uppdaterad vad som står på vår hemsida https://www.halsobackskyrkan.se/inlagg/ och

facebook-sida https://www.facebook.com/halsobackskyrkan/

klicka på länkarna så kommer du fram.


Vi kommer fortsätta med tisdagskvällarnas bönemöten och samlas i de 7 olika hemgrupperna som många i församlingen är delaktiga i. Du kan kontakta oss om du vill bli med i en grupp.


Inför påskhelgen kommer vi ha tre möten på plats i vår vackra kyrka.


Vi kommer endast ha gudstjänst för totalt trettio personer ( inklusive stora och små ) vid varje tillfälle.


Om regeringen kommer med nya direktiv och sänker nivån på hur många som kan tillåtas samlas så får vi avblåsa samtliga gudstjänster tillsvidare utan att på något sätt kompromissa med vår tro och fortsätta samlas i hemgrupper.


Torsdag kväll 19:00 har vi Getsemanestund under ledning av Ingemar Jarlsbonde.


Långfredags-gudstjänst 11:00 predikar Joakim.
Påskdags-gudstjänst 11:00 predikar Joakim.


Påskhelgens möten kommer försöka spelas in och läggas ut på nätet. Tänk på att föranmäla dig om du tänker komma. Ring då eller smsa Joakim 076-1744250

I Apostlagärningarna läser vi om församlingens bildande och om de första expansiva årtiondena.


Heroiska och ande-fyllda lärjungar som vände upp och ned på hela världen.

De lät inget stå i vägen. De gav sina liv för Jesus. De prioriterade sin församling, sin Herre och de onådda folken.

Nu har facklan förts från generation till generation, över land och hav och nu år 2020 så ber vi och tror att vi som församling kan verka på bästa sätt för att vara en välsignelse för varandra och söka den stads bästa där vi bor och verkar.


Förmodligen så tillhör vi den sista tidens församling.


Låt det sporra oss att löpa vårt lopp väl.


Låt oss inte tröttna. Låt oss inte ge upp. Låt oss be och tro att Guds Ande får inspirera oss till att behålla fältet och få tro att utbreda Guds Rike.


Om fruktan har många namn – har hoppet bara ett namn – Jesus.


Herren är med oss. Herren ska föra oss fram i segertåg där vi går bedjande fram.

Vi kan inte nog understryka att vi vill veta hur ni mår och om ni behöver hjälp.


Vi tackar Gud för alla som stöttar församlingen med sina böner, engagemang och ekonomiska medel.

Swish: 123 337 7173 konto: 9570-3932940-4 HBK Bankgiro: 438-6975

GUDS RIKASTE VÄLSIGNELSER,


Joakim Freiman 076-1744250 freimans6@msn.com

Erika Hult 072-1983283 Anders Mårtensson 072-3696666