REFLEKTIONER KRING TANKAR

Ibland undrar vi om någon verkligen förstår hur vi tänker. Vi tänker ut planer, analyserar och gör bedömningar. Var kommer tankarna ifrån? Tanken är ändå det som styr våra handlingar och våra val i livet. För att handlingarna skall bli rätta måste tankarna vara rätta.

Det finns någon som känner våra tankar mycket väl, nämligen Gud. Han har kärlekens tankar för oss människor. Det står i Guds ord, Bibeln ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge en framtid och ett hopp” (Jer. 29:11). Det är viktigt att lära känna Guds tankar. Hans tanke är att vi skall tro på hans son Jesus Kristus, som har gett sitt liv för oss människor.

Jesus säger: ”Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ?  Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?” (Matt. 16:26). Vi får be som kung David bad: ”Utrannsaka mig Gud och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig in på den eviga vägen”(Psalm 139:23-24).

Jesus dog för våra synder men lever idag. Han är närvarande och känner våra tankar. Han vill leda oss fram i sann kärlek på den rätta vägen. Jesus säger: ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig.” (Joh. 14: 6). Följ Jesus. Han vet allt om våra tankar och känner oss. Du är älskad!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *