TANKENS BETYDELSE

Ibland undrar vi om någon verkligen förstår hur vi tänker. Vi tänker ut planer, analyserar och gör bedömningar. Var kommer tankarna ifrån? Tanken är ändå det som styr våra handlingar och våra val i livet. För att handlingarna skall bli rätta måste våra tankar vara rätta.

Det finns någon som känner våra tankar mycket väl, nämligen Gud. Han har kärlekens tankar för oss människor. Det står i Guds ord, Bibeln:”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp” (Jer. 29:11). Det är viktigt att lära känna Guds tankar. Hans tanke är att vi skall tro på hans son Jesus Kristus, som har gett sitt liv för oss människor, för att när vi tror på honom inte skall gå under utan få ett evigt liv, få en ljus framtid och en trygghet i våra hjärtan.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *