ATT FÖLJA JESUS

ATT FÖLJA JESUS Vägarbeten pågår på flera platser under hösten i vårt avlånga land. Det är ibland svårframkomligt och tidskrävande. Ibland står det på en skylt ”invänta lots”. Det kan bli köbildning och tålamodet prövas när det dröjer. Men plötsligt…

DEN VÄRDEFULLA SKATTEN

När vi var barn lekte vi jakten på skatten. Det innebar att vi gömde något och sedan fick någon söka rätt på den saken. Då var det fågel, fisk eller mitt emellan som gällde. När man närmade sig skatten så…

EN TRYGG HAND

Hela vår värld driver likt ett skepp utan roder. Vindarna blåser starka från olika håll. Det känns som vi skall lida skeppsbrott. Men mitt i stormen står det en som räcker ut sin hand för att ta oss i sin…

Det vi gör i det lilla kan Gud välsigna

Söndagen 6/12 hade vi förmånen att få lovsjunga Herren tillsammans och predika & fira nattvard i sju gudstjänster på Österlen. Erika Hult, vår kära ordförande och lovsångsledare ledde lovsången i fyra gudstjänster i Ystad. Tacksam för fina gudstjänster med Guds…